Новини
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДОМИР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 Г. ДО 31.12.2018 Г.
09.11.2017

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 13.12.2017 г. от 11:00 ч. в залата на МКИЦ „Европа“, гр. Радомир ще бъде проведено обществено обсъждане на проект за решение по докладна записка на Общински съвет – Радомир за определяне на размера на такса битови отпадъци за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Проекта на решение ще бъде на разположение на заинтересованите лица за запознаване всеки работен ден от   10: 00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на Общински съвет – Радомир, находящо се в сградата на общинска администрация, гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?