Новини
Община Радомир спечели и реализира проект „Да създадем едно приятно място за отдих в парка на гр. Радомир“, финансиран от ПУДООС по Национална кампания „Чиста околна среда-2018г."
05.11.2018
С изпълнение на дейностите по проекта беше изградена стоманобетонова детска площадка, покрита с каучукова настилка. Доставени и монтирани бяха комбинирани детски съоръжения, люлки, маса с пейки и лост за набиране.
Реализирането на проекта подобри екологичната обстановка и жизнената среда на гр. Радомир, осигури се спокойно, сигурно и приятно място за игра на децата. Изградената зона за отдих в парка създаде възможност както за здравословна и безопасна среда на децата и младежите, така и едно приятно място за отдих на майки с деца и възрастни.
Настоящият проект напълно отговаря на усилията, които полага Община Радомир за повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата и желание за опазване на околната среда у гражданите.
Общината ще продължи да подобрява състоянието и инфраструктурата на този терен за създаването на по-уютен и привлекателен вид на Градския парк.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?