Новини

СЪОБЩЕНИЕ: От днес стартира извършване на санитарна сеч по алеята покрай ТПГ „Н. Вапцаров“, във връзка с осъществяване на проект „Вертикална планировка по улица цар Освободител“-остров. Причината поради, която се предприемат такива дейности е в следствие на заболяването на дървесните видове. Също така дърветата застрашат здравето на преминаващите граждани и поради старостта им, увреждат тротоарната настилка. На мястото на премахнатите кестени ще бъдат засадени около 20 нови такива. На основание чл. 19 от Наредба №1/1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност, Община Радомир издава Удостоверение №41/25.04.2018г. за сеч на единични дървета извън горски територии. Изпълнението на дейността ще се извърши от фирма „ЕС ПИ ДИ“ ЕООД чрез възлагателно писмо. Ограничено е движението на МПС по ул. „Цар Освободител“ в часовия интервал от 07:00ч. до 17:00ч.
21.09.2018

ОБЩИНА РАДОМИР ВИ КАНИ НА ЧЕСТВАНЕ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ
20.09.2018

За поредна година Община Радомир се включва в септемврийските Европейски дни на културното наследство. От 21 до 23 септември ще бъде осигурен свободен достъп в Общински исторически музей-Радомир и Музеен обект „Стойова къща“. Всички желаещи да посетят етнографския музей „Стойова къща”, ще могат да наблюдават етнографското богатство на населението от Радомирския край от края на XIX и началото на XX в. Музеите ще бъдат отворени от 9 до 17ч.
20.09.2018

Днес бе подписан договор между НЧ „Напредък“ 1895г. и ЕАД „Реставрация“ към Министерство на културата, изпълнител по проект Ремонт /СМР/, оборудване и обзавеждане на читалището. На срещата присъстваха Кмета на община Радомир Пламен Алексиев, заедно с председателя на Общински съвет Светослав Кирилов. Екипа на читалището изказа благодарност към общината за оказаната подкрепа и съдействие. Ремонтните дейности включват саниране на цялата сграда, газифициране, основен ремонт на салона, както и цялостна реконструкция на останалите помещенията. Ремонта ще продължи шест месеца.
29.08.2018

ОБЩИНА РАДОМИР ВИ КАНИ НА ЧЕСТВАНЕ ПО ПОВОД 133 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
28.08.2018

Обявени бяха резултатите от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020.
23.08.2018
Обявени бяха резултатите от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020. Проектните предложения, които са преминали първия етап от оценката ще продължат към следващия етап – техническа оценка и оценка на качеството, която ще бъде извършена от външни експерти-оценители.  Проектните предложения, получили най-висок резултат ще бъдат предложени за финансиране. Община Радомир има внесени и одобрени на първи етап два проекта. Проект „Съвместни инициативи за опазване на биологичното разнообразие чрез инвестиции в техника за опазване на природата в трансграничния регион“, община Радомир е...

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?