Финанси
13.11.2019 год. Отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.10.2019 г.

28.10.2019 год. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, отчети на сметките за СЕС и отчет за чужди средства към 30.09.2019 г.

11.10.2019 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета , отчети на сметките за СЕС и отчет за чужди средства за м.09.2019 г.

10.09.2019 год. Отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за СЕС за м.08.2019 г.

12.08.2019 год. Отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за СЕС за м.07.2019 г.

19.07.2019 год. Тримесечен отчети за касовото изпълнение на бюджета, Отчети за СЕС и отчет за чужди средства към 30.06.2019 г. 

17.06.2019 год. Отчет за приходите и разходите 2018
                           Баланс 2018
                           Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2018 год.
                           Одитно становище 2018

12.06.2019 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019 г.

14.05.2019 год. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за средствата за СЕС и чужди средства за м.Април 2019 г.

02.05.2019 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, Отчет за средствата от ЕС и Отчет за чужди средства за I-во тримесечие на 2019 г.

12.03.2019 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г.

20.02.2019 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.

19.02.2019 год. БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2019 год., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №12 ОТ 29.01.2019 год. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР
                           СПРАВКИ КЪМ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2019 год.

14.01.2019 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

14.12.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.

14.11.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.

06.11.2018 год. Отчет за приходите и разходите на Община Радомир към 31.12.2017г.
                           Баланс на Община Радомир към 31.12.2017 г.
                           Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.
                           Одитно становище

06.11.2018 год. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, отчети на сметките за СЕС и чужди средства към 30.09.2018г.

13.09.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 г.

14.08.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 г.

02.08.2018 год. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, отчет на сметките за СЕС и отчет за чужди средства към 30.06.2018г.

11.06.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018 г.

16.05.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 г.

16.04.2018 год. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2018 Г.

16.04.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 г.

15.03.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 г.


15.02.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г.


13.02.2018 год. БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018 год., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №5 ОТ 30.01.2018 год. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР
                           СПРАВКИ КЪМ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018 год.


16.01.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 г.


13.12.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 г.


13.11.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 г.


12.10.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.


11.09.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 г.


09.09.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 г.


25.07.2017 год. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА


11.07.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017 г.


09.06.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017 г.


10.05.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 г.


24.04.2017 год. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА


10.04.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017 г.


08.03.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 г.


06.03.2017 год. БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР /ПЛАН-ГРАФИК/ За разработване на бюджетна процедура за 2018 г. и средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018 г. - 2020 г. на Община Радомир


10.02.2017 год. РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017 г. И ПРИЛОЖЕНИ СПРАВКИ


10.02.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 г.


20.01.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД.22.12.2016 год.  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОД.
Справки към проект на бюджет 2017 год.
ПРИХОДИ
РАЗХОДИ


19.12.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОД.
                         ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 2016 ГОД.
                         ОДИТЕН ДОКЛАД
                  СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
                         СБОРЕН БАЛАНС 2016
                         СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2016 ГОД.


18.11.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОД.


19.10.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД.


16.09.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОД.


24.08.2016 год. БАЛАНС НА ОБЩИНА РАДОМИР КЪМ 31.12.2015 Г.
                          ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР КЪМ 31.12.2015 Г.
                          ОДИТНО СТАНОВИЩЕ


18.08.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 ГОД.


15.07.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОД.


15.06.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ МАЙ 2016 ГОД.


16.05.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОД.


15.04.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОД.


17.03.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОД.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справки към проектна бюджет 2016год. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
18.05.2015год. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СЕС КЪМ 31.12.2014 ГОД.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.09.2014год. Информация за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Радомир към 30.06.2014 год.
 
 
 
 
 
 
17.04.2014год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ М. МАРТ

14.03.2014год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ М. ФЕВРУАРИ

11.02.2014год. Информация за бюджета на Община Радомир за 2014година

ПРИЕТ БЮДЖЕТ ЗА 2014ГОД. НА ОБЩИНА РАДОМИР
СПРАВКИ КЪМ БЮДЖЕТ 2014ГОД.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014ГОД.


19.02.2014год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ М. ЯНУАРИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?