Постоянни комисии
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
В
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР

МАНДАТ
2015 г. - 2019 г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ“:

Председател: д-р Кирил Ангелов Ангелов

Членове:         1. Антонио Емилов Антонов

                             2. Силвия Тонева Тодорова

                         3. Емил Георгиев Крумов

                                     4. д-р Любомир Кирилов Илиев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, ПРИВАТИЗАЦИОНЕН И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ“:

 

Председател: Цветанка Николова Котева

    Членове:           1. Кирил Любенов Граховски

                                 2. Олег Димитров Цветанов

                                 3. Васил Огнянчов Джоргов

                               4. Евгени Христов Ананиев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

Председател: Силвия Тонева Тодорова

    Членове:          1. Кирил Любенов Граховски

                                    2. Цветанка Николова Котева

                                    3. Владимир Стоилов Зарков

                                    4. Владимир Ангелов Тренев

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“:

 

Председател: Симеон Спасов Димитров

Членове:        1. Стойчо Асенов Петров

                                 2. Нели Василева Николова

                                  3. Стефан Велинов Андонов

                                   4. Владимир Стоилов Зарков

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ, НАЦИОНАЛНИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РАБОТА С ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“:

 

Председател: Антонио Емилов Антонов

    Членове:          1. Симеон Спасов Димитров

                                          2. Анелия Бойчева Драгомирова

                                 3. Нели Василева Николова

                            4. Емил Георгиев Крумов

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ:

 

Председател: Анелия Бойчева Драгомировa

Членове:    1. Стойчо Асенов Петров

                             2. Олег Димитров Цветанов

                                        3. Красимир Светозаров Борисов

                           4. Евгени Христов Ананиев

 

 

 
 
 
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?