Заповеди
ЗАПОВЕД N:302/29.03.2019ГОД НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОМЕРАТА, АДРЕСА И ОБХВАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

ЗАПОВЕД N:329/09.04.2019ГОД.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО МЕСТАТА ЗА ОБЯВАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?