НОВИНИ
КМЕТОВЕ И НАМЕСТНИЦИ СЕ ОБУЧАВАХА КАК ДА ВРЪЧВАТ СЪДЕБНИ КНИЖА И ПРИЗОВКИ В РАДОМИР
11.02.2020

Длъжностните лица получиха информация как да предоставят ефективни административни услуги

Обучение на избраните кметове и назначените кметски наместници се проведе в сградата на общинската администрация в Радомир днес. Целта на обучението беше оптимизация на работния процес и осигуряване на ефектични административни услуги, посредством запознаването им с техните задължения като длъжностни лица в различни сфери.  

Росен Александров, съдия от Районен съд – Радомир, изнезе лекция пред присъстващите за задълженията им като връчители на книжа, съгласно ГПК и НПК. Мария Стоянчева, главен архитект на Община Радомир, запозна кметовете и наместниците с основните разпоредби на Закона за устройство на територията, като им очерта границите на техните правомощия във връзка с издаването на различни категории административни документи. Тя подчерта необходимостта от предварително информиране на гражданите в селата за това, какви строителни и ремонтни работи се нуждаят от издаване на разрешения за строеж.

Даниел Колев, официален ветеринарен лекар на община Радомир, посочи пред кметовете и наместниците конкретните мерки, които трябва да се предприемат за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Длъжностните лица трябва да преброят всички домашни и ловни кучета до края на март. Те имат за задача да насърчават регистрацията и чипирането на кучетата, за да бъде ясно кой е неговият собственик. Д-р Колев обясни още и мерките, които трябва да бъдат сведени до знанието на хората, които отглеждат домашни прасета, за да се предотврати появата на чума по животните.

Експерти от общинската администрация запознаха кметовете и наместниците с техните задължения по гражданската регистрация на населението, в това число издаването на различни удостоверения и други документи. Длъжностните лица получиха и разяснения за съхраняването на горския фонд на територията на съответните населени места от незаконна сеч.

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?