НОВИНИ
ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ МЗ В БОРБАТА С КОРОНАВИРУСА
20.03.2020

До 17 април се затварят границите на България за всички граждани на трети страни

Министърът на здравеопазването обективира нови мерки за борба с коронавируса в Заповед № РД-01-139/19.03.2020г., с която се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. В заповедта се създава нова точка, според която се задължават всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от двама възрастни над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито.

Допълнителните ограничения се въвеждат и с друга Заповед № РД-01-138/19.03.2020г. от днес. С нея временно се забранява влизането на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 20 март до 17.04.2020 г., включително, на всички граждани на трети страни през всички гранични пунктове и с каквито и да са транспортни средства, включително въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни. В Заповедта е посочено още, че остава в сила забраната за влизане на територията на Република България на лица, пристигащи от следните държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на Република България. На гражданите от тези държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства се позволява транзитно преминаване през територията на Република България с цел да се завърнат в държавата, където живеят или пребивават.

Важно е да се отбележи, че забраната не обхваща някои групи хора, сред които здравни специалисти, здравни изследователи и специалисти по грижата за възрастни хора; транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост; дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; лица, пътуващи по хуманитарни причини; граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава-членка на ЕС и преминават през България с цел да се завърнат в държава, в която живеят и пребивават.

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?