НОВИНИ
557 ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС СА ИЗВЪРШЕНИ В РАДОМИР
18.05.2020

Общо 557 проверки на търговски обекти за спазване на противоепидемичните мерки са извършени в община Радомир от 13 март досега. Специализираните екипи за обход са проверили магазини за хранителни стоки, плодове и зеленчуци, риба и рибни продукти, детски магазини, аптеки, книжарници, заведения за бързо хранене, заведения с открити площи, павилиони и др. Проверките продължават и в момента.

На управителите на заведенията с открити площи е връчена срещу подпис заповедта на министъра на здравеопазването от 5 май, с която се променят противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID – 19. При извършените проверки не е установено струпване на големи групи от хора, а чакащите лица са на определено разстояние и се допускат в обектите  по предвидения от търговците ред. 

Екипите са констатирали също така, че не се допуска и струпване на възрастни хора както в обектите, така и в прилежащите площи на заведенията на открито. 

Търговците в общината спазват стриктно и хигиенните изисквания, както и задължението за носене на лични предпазни средства, сочи още заключението от проверките. Ето защо, при констатираното спазване на противоепидемичните мерки, до този момент не се е наложило да бъдат предприети административнонаказателни мерки чрез съставяне на актове за установяване на административно нарушение.

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?