НОВИНИ
10 ДНИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТПУСК ЗА ПЕДАГОЗИТЕ В РАДОМИР
20.07.2020

Община Радомир, Съюзът на работодателите в системата на народната просвета и Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ, се договориха за анекс в колективния трудов договор, с който се разписва увеличение на размера на платения годишен отпуск по чл.155, ал.5 от Кодекса на труда за педагогически специалисти в образователни институции, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора за 2020 г. Споразумението обхваща и педагозите в яслените групи в детските градини. Платеният годишен отпуск на посочените категории лица се увеличава с 10 работни дни над договорения размер, съгласно колективния трудов договор.

 

По-дългият отпуск за педагозите е разписан в нова ал.8 към чл.29 от сключения колективен трудов договор и е във връзка с последиците от обявеното в страната извънредно положение с решение на Народното събрание. 

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?