ОБЯВЕНО Е ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЯВЕНО Е ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЯВЕНО Е ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА РАДОМИР

НАВОДНЕНИ СА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ДВОРОВЕ НА КЪЩИ В РЕДИЦА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Със заповед на кмета Пламен Алексиев за срок от 7 дни беше обявено частично бедствено положение на част от територията на община Радомир. Обилните дъждове в страната през последните дни и контролираното изпускане на язовир “Студена” са довели до наводнения в редица населени места в общината. Наводнени са земеделски земи и дворове на къщи в селата Копаница, Прибой, Негованци, Кленовик, Чуковец, Жедна, Бобораци, Беланица, Извор, Дебели лаг и Кошарите, за които се отнася издадената заповед за обявяване на частично бедствено положение.

Наложила се е евакуация на едно семейство от село Бобораци, чиято къща е била наводнена. Отводнен е ж.п. прелез в района на село Кошарите, като към момента няма опасност за преминаващите влакове. Доставени са насипни материали за укрепване на диги в землищата на селата Прибой и Негованци.

Стопаните, които отглеждат животни в населени места с опасност от наводнение, следва да поддържат връзка с кметовете на населени места и общинския кризисен щаб, с оглед спазване на съответните предписания, съобщи официалният ветеринарен лекар на Община Радомир д-р Даниел Колев. При опасност от наводнение, собствениците на домашни и селскостопански животни следва да осигурят възможност за тяхното свободно движение и да ги преместят на безопасно място. При смъртен случай на животно от удавяне, собствениците трябва да сигнализират на телефон 0899 003 003, за да могат да бъдат изпълнени съответните процедури по предаване на тялото на екарисаж, с оглед спазване на действащите здравни изисквания.

В заповедта на кмета на общината е указано още, че се забранява движението и пребиваването на МПС на определени критични участъци. Доброволното формирование към Община Радомир също при необходимост ще бъде включено в аварийно-спасителните дейности. Кметовете на населени места са задължени да извършат оглед на техните територии и да организират дейности за овладяване на ситуацията.

Днес беше проведено заседание на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, на което беше обсъдена ситуацията в общината, като бяха начертани и съответните мерки за предотвратяване на текущи и последващи щети от наводнението. Освен кметът Пламен Алексиев и представители на общинската администрация, на заседанието присъстваха още и представители на РУП – Радомир, Районна служба “Пожарна безопасност” – Радомир, официалният ветеринарен лекар на Община Радомир д-р Даниел Колев и др. Общинският щаб ще бъде с непрекъснат режим на работа и ще следи динамично променящата се ситуация в общината.

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)