УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Дата на публикуване: 20.03.2016 22:00
При зареждане на страницата за „ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ (линкът се намира накрая) изберете:
  • “Continue to this site” / „Продължете напред“ за Internet Explorer
  • “I understand the risks” / „Разбирам опасностите“ за Mozilla Firefox
  • “Proceed anyway” / „Продължаване напред въпреки това“ за Google Chrome

Сертификатът се генерира от сървърите на Община Радомир. Сертификатът е надежден.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

За физическо лице:

  1. ЕГН на лицето;
  2. ПИН, който можете да намерите:
  • На гише „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация – Радомир, адрес: област Перник, община Радомир, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20, телефон за връзка – 0777/ 81 967 (0875 300 087),  0777/ 81 977 (0875 300 088) или 0777/ 80 147 (0875 347 644).

За юридическо лице:

  1. ЕИК на юридическо лице;
  2. ПИН, който можете да намерите:
  • На гише „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация – Радомир, адрес: област Перник, община Радомир, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20, телефон за връзка – 0777/ 81 967 (0875 300 087),  0777/ 81 977 (0875 300 088) или 0777/ 80 147 (0875 347 644).
За отваряне на страницата за „ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ натисни:
    ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ     1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - Текуща страница

Анкета