COVID-19 - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПОВЕД № 357 от 15.05.2020 год. на Кмета на община Радомир относно:
1. Забраняване посещенията в следните обекти на територията на община Радомир: увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения-ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници.
2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия /завимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата на територията на община Радомир...


ЗАПОВЕД № РД-01-250/05.05.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.


ЗАПОВЕД РД-01-239/26.04.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно 
разрешава посещенията на градски паркове и градини на следните лица:

- деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;

- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните мерки. ЗАПОВЕД № РД-01-236/24.04.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно до 13 май, включително, всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места трябва да носят еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.).

ЗАПОВЕД № РД-01-225/20.04.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно нарежда от 21 април, да бъдат възобновени плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, съгласно чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България, женските консултации, както и плановият прием в лечебните заведения.

ЗАПОВЕД № РД-01-197/11.04.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно носене на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата е задължително от 12.04.2020г.-26.04.2020г. вкл.

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА

ПИСМО
 от Министерство на здравеопазването относно ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Заповед №302/27.03.2020 год.
 на Кмета на община Радомир относно удължаване на срока на противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.

ЗАПОВЕД на здравният министър Кирил Ананиев, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Предприети мерки срещу разпространението на COV1D-19

 

            Мерките са в сила до изричната им отмяна

            ЗАПОВЕД РД-01-143/20.03.2020 Г.
            Министерството на здравеопазването разпространи заповедта на министър Кирил Ананиев, с която се въвеждат новите противоепидемични мерки в сила от 00:00 часа на 21 март 2020 г.

Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Органите на МВР трябва да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През тези пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.

            Забранява се на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.

           Заповедта трябва да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на МВР и кметовете на общини.

Директорите на областните дирекции на МВР и кметовете на общини трябва да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Новите мерки са на основание на Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение. / 

 ВАЖНО - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?