Постоянни комисии
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
В
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР

МАНДАТ
2019 г. - 2023 г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ДУХОВНИ ДЕЙНОСТИ“:

Председател:      Василка Георгиева Стоилова

Членове:         1. Надя Петрова Андонова

                                2. Сашка Петрова Ватрачка

                                      3. Елена Славчева Първанова

                            4. Емил Георгиев Крумов

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ“:

 

Председател: Георги Маноилов Георгиев

    Членове:          1. Олег Димитров Цветанов
                                 2. Кирил Любенов Граховски

                               3. Васил Огнянчов Джоргов

                                                 4. Цветанка Николова Котева

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

Председател: Сашка Петрова Ватрачка

         Членове:          1. Кирил Любенов Граховски

                                                2. Иличо Бориславов Йорданов

                                                    3. Красимир Светозаров  Борисов

                                       4. Василка Георгиева Стоилова

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“:

 

Председател: Цветанка Николова Котева

Членове:        1. Надя Петрова Андонова

                                 2. Антонио Емилов Антонов

                                        3. Благойка Ангелова Божкова

                            4. Георги Маноилов Георгиев

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ, НАЦИОНАЛНИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РАБОТА С ДЕЦАТА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“:

 

Председател: Антонио Емилов Антонов

    Членове:          1. Емил Елинчов  Колев

                                                          2. Васил Огнянов Джоргов                    

                            3. Емил Георгиев Крумов
                                             4. 
Елена Славчева Първанова

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА:

 

Председател: Иличо Бориславов Йорданов

Членове:    1. Олег Димитров Цветанов

               2. Емил Елинчов  Колев

                           3. Благойка Ангелова Божкова

                                 4. Красимир Светозаров  Борисов

 

 

 
 
 
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?