Предстояща сесия

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ –  РАДОМИР

  ОБЛАСТ    ПЕРНИК

  град Радомир 2400, площад ”Свобода”  № 20,

   тел./факс: 359 777 823 70,   тел: 359 777 80 080

        e-mail: obs_radomir@abv.bg

 

      П  О  К  А  Н  А

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка

          с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

        С В И К В А М :

 

        ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-РАДОМИР на заседание на 29.09.2020 г. /вторник/ от 09:30 часа в МКИЦ „Европа“ гр.Радомир.

ДНЕВЕН РЕД

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
 

 

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ /П/

Председател на Общински съвет-Радомир


 

 

                                 

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?