Съобщения

 
 
04.11.2015год. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК


Покана за провеждане на заседание на Общински съвет на гр. Радомир във връзка с Заповед РД-133/04.11.2015год. на Областен управител на обл. Перник при следния дневен ред:


1. Полагане на клетва на общинските съветници и подписване на клетвен лист;
2. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Радомир и кметове на кметства и подписване на клетвен лист;
3. Избор на председател на Общински съвет.
 
 

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)