Добре дошли


11.08.2022
Днес 11.08.2022 г. поради присъединяване на нови водопроводни връзки и извършване на ремонтни дейности, временно ще бъде нарушено водоподаването на ниска зона в гр. Радомир, включваща кв. „Пчелински“, кв. „Гърляница“, района на гарата и селата Николаево и Борнарево. Дейностите се извършват от „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Перник.   Извиняваме се...

02.08.2022
Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за 2021 г.

26.07.2022
Деца и родители се включиха в работни срещи, уъркшопи и лятно събитие от месец март до юни 2022   С цел повишаване на качеството на предучилищното образование, утвърждаването на траен интерес в децата към образователния процес и осъществяване на превантивни мерки за намаляване броя на необхванатите от образователната система бяха реализирани 16 работни срещи, мероприятие с 5 уъркошопа и лятно събитие „8 радости за лятото“ с родители/наставници...
Община Радомир заема площ от 506 кв.км. В състава й влизат 31 села с 22 328 жители. Административен център е гр. Радомир с 16 254 жители. Разположен е в западното подножие на планината Голо бърдо, на 13 км. от гр. Перник, на 44 км. от гр. София и на 46 от гр. Кюстендил.

 

Радомир е средновековен град, изграден над праисторическо, антично селище и некропол. Населението е с будно национално съзнание. Първото килийно училище в Общината се открива през 1826г. в с. Радибош. В гр. Радомир учебното дело датира от 1868г. В руско - турската война от 1877 - 1878г. вземат участие 25 опълченци от Радомирско. Последен знаменосец на Самарското знаме е Никола Корчев, родом от с. Долна Диканя, Радомирско. След освобождението знамето е донесено в гр. Радомир от установилата се тук Трета опълченска дружина и се съхранява в радомирските казарми до 1882г.