Членове на общински съвет


РЪКОВОДСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светослав Димитров Кирилов

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Иличо Бориславов Йорданов

Калин Христов Иванов

 

С П И СЪ К
на общински съветници

МАНДАТ 2015-2019 година

 

 №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ

1

Кирил Любенов Граховски

ПП ГЕРБ

2

Силвия Тонева Тодорова

ПП ГЕРБ

3

Симеон Спасов Димитров

ПП ГЕРБ

4

Иличо Бориславов Йорданов

ПП ГЕРБ

5

Светослав Димитров Кирилов

ПП ГЕРБ

6

Стойчо Асенов Петров

ПП ГЕРБ

7

Антонио Емилов Антонов

ПП ГЕРБ

8

Олег Димитров Цветанов

ПП ГЕРБ

9

Васил Огнянчов Джоргов

МК "НОВ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

10

Владимир Ангелов Тренев

МК "НОВ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

11

Владимир Стоилов Зарков

МК "НОВ БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

12

Красимир Светозаров Борисов

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

13

Стефан Велинов Андонов

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

14

Кирил Ангелов Ангелов

ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита""

15

Анелия Бойчева Драгомирова

ПП "Съюз на патриотичните сили "Защита""

16

Емил Георгиев Крумов

партия Зелените

17

Нели Василева Николова

партия Зелените

18

Калин Христов Иванов

ПП "Български демократичен център - БДЦ"

19

Цветанка Николова Котева

ПП "Български демократичен център - БДЦ"

20

Любомир Кирилов Илиев

Коалиция "Народен съюз"

21

Евгени Христов Ананиев

ПП "Обединени земеделци"

 
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?