Търгове
30.08.2018 год. ЗАПОВЕД №577/30.08.2018 г. относно СПЕЧЕЛИЛ ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии "МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР" в обект №1901 в землището на с. Извор

10.08.2018 год. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии-"МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР" в обект №1901 в землището на с. Извор

12.04.2017год. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1701 и 1702

                        ДОКУМЕНТАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
                          
                          Документация за обект 1701

                                                 295М
                                                 295Н

                                                 300Е
                         
                          Документация за обект 1702

                                                 297В
                                                 344Ш
                                                 345В
                                                 345Ж 
                                                                  
 
10.10.2016 год. ЗАПОВЕД №733 ОТ 10.10.2016 Г. ОТНОСНО: Търг с явно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1602, отдел 344-"о",
собственост на Община Радомир.


09.05.2016 год. ЗАПОВЕД № 349 / 09.05.2016 год. 
ОТНОСНО: Определяне на купувач на стояща дървесина на корен в обект  1601, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я


20.04.2016 год. ЗАПОВЕД № 303/20.04.2016 ГОД., ОТНОСНО ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН


12.01.2016 год. ЗАПОВЕД № 12/12.01.2016 ГОД. , ОТНОСНО: проведен търг с явно   наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1501, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я,
собственост на Община Радомир.
   

20.01.2016 год. ЗАПОВЕД № 35/ 20.01.2016 ГОД. , ОТНОСНО: прекратяване на процедура за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1501, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я, собственост на Община Радомир. 
 

21.12.2015 ГОД.
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН в обект №1501, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с, 269-я, собственост на Община Радомир
 
 
22.10.2014год. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1401, състоящ се от отдели 315а и 316а
 
 
 
 
 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?