145 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

145 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОБЩИНА РАДОМИР
ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГР. РАДОМИР

ВИ ОЧАКВАТ

на 19 февруари 2018 год.
11:00 ч. - пл. "Свобода"
да отбележим

145 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ


"И не забравяйте - времето е в нас и ние сме във времето,
то нас обръща и ние него обръщаме"
В. Левски

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)