Информация за проекти


22.12.2020 год. ИНФОРМАЦИЯ относно кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
                           ДЕКЛАРАЦИЯ
                           ЗАЯВЛЕНИЕ


30.11.2020 год. ИНФОРМАЦИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0002
                           ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0003
                           ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0001
На 17.11.2020 г. община Радомир подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Заедно се учим и растем". Проектът се реализира чрез съвместно партньорство с Детска градина "Слънце" гр. Радомир.


16.10.2020 год. ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА" В ОБЩИНА РАДОМИР“


07.11.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ за проект "Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир“
20.12.2019 год. „Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир“
23.01.2020 год. ОБЯВА за провеждане на интервю от целевите групи на пазара на труда
                        ПРОТОКОЛ 1
04.02.2020 год. ПРОТОКОЛ 2

                    

06.12.2019 год. ОБЩИНА РАДОМИР СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ШАНС ЗА РАВНОСТОЕН ЖИВОТ"

18.05.2018 год. ОБЩИНА РАДОМИР СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ ПО ОПРчР

01.12.2017 год. Община Радомир изпълнява проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Радомир. Проектът се изпълнява по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 7: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони.

18.10.2017 год. ПОСЕЩЕНИЕ В ОСЛО НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР Г-Н ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ

17.10.2017 год. ОБЩИНА РАДОМИР УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

09.10.2017 год. ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТ "ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА РАДОМИР"

05.10.2017 год.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА РАДОМИР, ЧРЕЗ ПРИСПОСОБЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ИМ МЕСТА"

26.06.2017 год.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ


28.11.2016 год. ОБЩИНИТЕ - ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА "ПРИЕМИ МЕ 2015" ВЕЧЕ СА 150


25.11.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР05.10.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


06.07.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


31.03.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ГРИЖА"

  

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА РАДОМИР" НА 15.01.2016 Г.

 

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ГРИЖА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 ГОД.


ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА РАДОМИР


ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА В ОБЩИНА РАДОМИР


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ГРАД РАДОМИР


СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ОПАК


Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)