Стратегически приоритети
1. Повишаване на конкурентната способност на общинската икономика;

2. Комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната, културната, спортната и бизнес инфраструктура, на територията на Общината;

3. Подобряване на жизнената среда и качеството на живот в Общината;

4. Укрепване на административния капацитет и подобряване на организацията и управлението на Общината и процесите за реализация на Стратегическата програма.

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?