Стратегически приоритети

1. Повишаване на конкурентната способност на общинската икономика;

2. Комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната, културната, спортната и бизнес инфраструктура, на територията на Общината;

3. Подобряване на жизнената среда и качеството на живот в Общината;

4. Укрепване на административния капацитет и подобряване на организацията и управлението на Общината и процесите за реализация на Стратегическата програма.


Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)