Самостоятелни проекти с мултипликационен ефект

Дата на публикуване: 10.04.2012 11:42
1. Единен за общината проект за изграждане на система от модерни търговски центрове и нова организация за маркетингови услуги, изкупуване и търговска реализация на продукцията на вътрешния и международните пазари.

2. Проект за организация и управление на интегрирано общинско сметосъбиране и депониране на отпадъците.

3. Единен проект за лесоустройство и залесяване на пустеещи земи подложени на активна ерозия, залесяване на подходящи общински и държавни земи с бързо растящи дървесни видове и производство и преработка на дървесина.

4. Изграждане на консервно предприятие в с. Бобораци или с. Негованци.

5. Газификация на гр.Радомир.

6. Възстановяване на дивечовъдни стопанства в околностите на с. Радибош, с. Прибой, с. Борнарево, с. Николаево и с.Копаница, както и с.Байкалско, с.Дебели Лаг.

7. Изграждане на балнеолечебен център "Чокльово блато" до с. Байкалско.

8. Изграждане на обществена трапезария и помощно стопанство към нея, за хора които не могат да си осигурят храна сами.


  1. Самостоятелни проекти с мултипликационен ефект - Текуща страница
  2. Общински план за развитие 2014-2020год.
  3. Проекти за комплексно развитие
  4. Стратегически приоритети
  5. Документи

Анкета