Местоположение

Община Радомир е разположена в Югозападна България и обхваща едноименната Радомирска котловина и части от планините Голо бърдо, Верила и Конявска.

/assets/pictures/obRadomir.gif


Град Радомир се намира в област Перник и е в близост до градовете Батановци и Перник. Радомир е втори по големина град в област Перник и е административен център на Община Радомир.
Градът е на 13 км. от гр. Перник, на 44 км. от гр. София и на 46 от гр. Кюстендил.
Той е център на историко-географската област Мраката. Радомир е единствения град в България, на територията, на който има водопад, известен с името Бучалото.

 /assets/pictures/OBRAD.jpg
Площта на Община Радомир е 540,49 кв.км., като територията на град Радомир е 47,499 кв.км. Общината обхваща 32 населени места. Гъстотата на населението на кв.м. е 43,7 души. Населението на Община Радомир  е 20 770 човека, а на град Радомир 15 833 души.
 
/assets/pictures/radomir - karta.png

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)