Архив на решения ОС Радомир

Дата на публикуване: 10.04.2012 21:00
 2014 година
 
 
 
29-02-2012   
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР ОТ ЗАСЕДАНИЯ ПРОВЕДЕНИ ПЕРИОДА 07.11.2011 Г. до 17.02.2012 Г.   
( zip файл - 368 KB )
2011 година

30-06-2011     
Решения на Общински Съвет-Радомир от м. април 2011 г.

12-05-2011     
Решения на ОбС-Радомир по протокол № 4 от 29.04.11г.     
( zip файл - 136 KB )

11-05-2011     
Решения по ПРОТОКОЛ № 3 от 25.03.2011г.     
( zip файл - 91 KB )

11-03-2011     
Решения по Протокол 2 от 18.02.2011 г.     
( zip файл - 193 KB )

11-03-2011     
Решения от Протокол №1 от 25.01.2011 г.     
( zip файл - 185 KB )
2010 година


2009 година

29-12-2009     
Решения м. октомври - м. ноември 2009 г. 

24-09-2009     
Решения м. юни / м. септември   
( rar файл - 26 KB )

24-03-2009     
Решения на ОбС-Радомир / 2008 г.
Р Е Ш Е Н И Я-месец март 2009г.
Решения м. април 2009г.
Решения - м. май 2009 г.    
( rar файл - 118 KB )

24-03-2009     
Решения на ОбС-Радомир / 2003 и 2004 г.     
( rar файл - 73 KB )

24-03-2009     
Решения на ОбС-Радомир / 2005 г.     
( rar файл - 57 KB )

24-03-2009     
Решения на ОбС-Радомир / 2006 г.     
( rar файл - 75 KB )

24-03-2009     
Решения на ОбС-Радомир / 2007 г.     
( rar файл - 65 KB )