Самостоятелни проекти с мултипликационен ефект
1. Единен за общината проект за изграждане на система от модерни търговски центрове и нова организация за маркетингови услуги, изкупуване и търговска реализация на продукцията на вътрешния и международните пазари.

2. Проект за организация и управление на интегрирано общинско сметосъбиране и депониране на отпадъците.

3. Единен проект за лесоустройство и залесяване на пустеещи земи подложени на активна ерозия, залесяване на подходящи общински и държавни земи с бързо растящи дървесни видове и производство и преработка на дървесина.

4. Изграждане на консервно предприятие в с. Бобораци или с. Негованци.

5. Газификация на гр.Радомир.

6. Възстановяване на дивечовъдни стопанства в околностите на с. Радибош, с. Прибой, с. Борнарево, с. Николаево и с.Копаница, както и с.Байкалско, с.Дебели Лаг.

7. Изграждане на балнеолечебен център "Чокльово блато" до с. Байкалско.

8. Изграждане на обществена трапезария и помощно стопанство към нея, за хора които не могат да си осигурят храна сами.

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?