Мнения и предложения

Дата на публикуване: 19.10.2021 10:59


В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Радомир стартира разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие и връзките с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Радомир за периода 2021-2027 г., можете да изпращате на следния имейл адрес: b.boyanov@radomir.bg

ТЪРСИМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

 

С уважение,

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ

Кмет на община Радомир


  1. Мнения и предложения - Текуща страница
  2. Документи

Анкета