Търгове
21.08.2020 год. ЗАПОВЕД №604/21.08.2020 г. на Кмета на община Радомир относно определяне на изпълнител, спечелил търга с явно наддаване.  
22.07.2020 год. 
Открит конкурс за маркиране на горски насаждения 


17.12.2019 год. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
14.01.2020 год. Заповед №47 от 13.01.2020 год. на Кмета на община Радомир


05.09.2019 год.  Открит конкурс за маркиране на горски насаждения 
                            ЗАПОВЕД

20.12.2018 год. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1901
                           ДОКУМЕНТАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ   

16.01.2019 год. ЗАПОВЕД №22 от 16.01.2019г. на Кмета на община Радомир относно определяне на КУПУВАЧ30.08.2018 год. ЗАПОВЕД №577/30.08.2018 г. относно СПЕЧЕЛИЛ ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии "МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР" в обект №1901 в землището на с. Извор


10.08.2018 год. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии-"МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР" в обект №1901 в землището на с. Извор


12.04.2017год. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1701 и 1702
                        ДОКУМЕНТАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
                          
                          Документация за обект 1701

                                                 295М
                                                 295Н

                                                 300Е
                         
                          Документация за обект 1702

                                                 297В
                                                 344Ш
                                                 345В
                                                 345Ж 
                                                                  
 

10.10.2016 год. ЗАПОВЕД №733 ОТ 10.10.2016 Г. ОТНОСНО: Търг с явно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1602, отдел 344-"о", собственост на Община Радомир.09.05.2016 год. ЗАПОВЕД № 349 / 09.05.2016 год. ОТНОСНО: Определяне на купувач на стояща дървесина на корен в обект  1601, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я20.04.2016 год. ЗАПОВЕД № 303/20.04.2016 ГОД., ОТНОСНО ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН


12.01.2016 год. ЗАПОВЕД № 12/12.01.2016 ГОД. , ОТНОСНО: проведен търг с явно   наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1501, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я,
собственост на Община Радомир.
   


20.01.2016 год. ЗАПОВЕД № 35/ 20.01.2016 ГОД. , ОТНОСНО: прекратяване на процедура за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1501, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с и 269-я, собственост на Община Радомир. 
 


21.12.2015 ГОД. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН в обект №1501, отдели 250-г, 251-з, 251-л, 268-б, 268-ж, 268-н, 268-р, 269-в, 269-г1, 269-к, 269-н, 269-с, 269-я, собственост на Община Радомир
 
 

22.10.2014год. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1401, състоящ се от отдели 315а и 316а
 
 
 
 
 
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?