Данни за общинска администрация

 

1.    Наименование и адрес:

Община Радомир, гр.Радомир 2400, пл.”Свобода” №20,

тел. 0777/ 8 24 90,факс 0777/ 8 25 02,

www.radomir.bg, e-mail: obshtinaradomir@abv.bg

 

2.    Име на Кмет:

Пламен Станков Алексиев – Кмет

3.     Имена на Заместник – Кмет:

       Роберта Георгиева Борисова – Зам.-Кмет     

       

4.     Име на Секретар на Общината

         инж. Валентин Петров– Секретар

5. Обща численост на служителите – 85 бр., в това число:

По служебно правоотношение –  

По трудово правоотношение – 

6. Наименования на населени места и кметства в община Радомир

град Радомир – Община Радомир

с. Байкалско, с. Драгомирово - кметски наместник

с. Бобораци- кметски наместник

с. Борнарево- кметски наместник

с. Владимир - кметски наместник

с. Горна Диканя - кметски наместник

с. Гълъбник - кметски наместник

с. Дебели лаг- кметски наместник

с. Долна Диканя - кметски наместник

с. Долни Раковец - кметски наместник

с. Дрен - Кметство

с. Друган - Кметство

с. Жедна- кметски наместник

с. Житуша- кметски наместник

с. Извор - Кметство

с. Касилаг- кметски наместник

с. Кленовик - кметски наместник

с. Кондофрей - кметски наместник

с. Копаница - кметски наместник

с. Кошарите, с. Беланица - кметски наместник

с. Негованци- кметски наместник

с. Николаево - кметски наместник

с. Поцърненци- кметски наместник

с. Прибой - кметски наместник

с. Радибош- кметски наместник

с. Старо село - кметски наместник

с. Стефаново - кметски наместник

с. Углярци- кметски наместник

с. Червена могила- кметски наместник

с. Чуковец- кметски наместник

 

7. Имена на кметове на кметства и кметски наместници

 

с. Байкалско, с. Драгомирово - кметски наместник

Илинка Стефанова Симеонова

с. Бобораци- кметски наместник

Кирил Георгиев Христов

с. Борнарево- кметски наместник

Росица Георгиева Илиева

с. Николаево - кметски наместник

Росица Георгиева Илиева

с. Владимир - кметство

Калина Благоева Паунова

   

с. Горна Диканя - кметство

Георги Димитров Георгиев

с. Гълъбник - кметство

Диана Георгиева Борисова

с. Дебели лаг- кметство

Роза Методиева Кръстева

с. Долна Диканя - Кметство

Елинчо Йорданов Колев

с. Долни Раковец - кметство

 

с. Дрен - кметство

Пламен Димитров Рударски

с. Друган - кметство

Славчо Стойчов Душков

с. Жедна- кметски наместник

Людмила Симеонова Борисова

с. Житуша- кметски наместник

Стефка Христова Георгиева

с. Извор - Кметство

Емил Стефанов Тодоров

с. Касилаг- кметски наместник

Емил Станиславов Кръстев

с. Кленовик - кметство

Вили Серафимова Николова

с. Кондофрей - кметство

Чавдар Иванов Новаков

с. Копаница - кметство

Пламен Владимиров Александров

с. Кошарите, с. Беланица - кметски наместник

Светлана Симеонова Йорданова

с. Негованци- кметски наместник

Емил Танчев Йорданов

с. Поцърненци- кметски наместник

Кирил Иванов Василев

с. Прибой - кметство

 

с. Радибош- кметски наместник

Иво Валентинов Михайлов

с. Старо село - кметство

Татяна Маринова Дрехарска

с. Стефаново - Кметство

Веселин Иванов Василев

с. Углярци- кметски наместник

Герман Иванов Роплев

с. Червена могила- кметски наместник

 

с. Чуковец - кметски наместник

Георги Сарафков Тренчев

 
 

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)