Финанси

Дата на публикуване: 23.07.2019 16:00


14.09.2022 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства към 31.08.2022 г.

15.08.2022 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства към 31.07.2022 г.

02.08.2022 год. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за СЕС и чужди средства към 30.06.2022 г.

13.06.2022 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м. Май 2022 г.

13.05.2022 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м. Април 2022 г.

27.04.2022 год. Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за 1-во тримесечие на 2022 г.

27.04.2022 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м. Март 2022 г.

27.04.2022 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м. Февруари 2022 г.

26.04.2022 год. Решение № 66 от 12.04.2022 год. на Общински съвет - Радомир относно приемане на бюджета на Община Радомир за 2022 год.

31.03.2022 год. Отчет по чл. 71 от наредбата за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт02.03.2022 год. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от СЕС и чужди средства към 31.12.2021 г.

16.02.2022 год. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
                        Баланс на Община Радомир към 31.12.2020 г.
                        Одитен доклад

14.02.2022 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м. Януари 2022 г.

13.01.2022 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м. Декември 2021 г.

14.12.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м. Ноември 2021 г.

15.11.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м.Октомври 2021 г.

13.10.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средства за СЕС и чужди средства за м. Септември 2021 г.

14.09.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м. Август 2021 г.

11.08.2021 год. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м. Юли 2021 г.

04.08.2021 год. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за СЕС и чужди средства на община Радомир към 30.06.2021 год.

08.06.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.Май 2021 г.

17.05.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.Април 2021 г.

15.04.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за сметките за СЕС и чужди средства за м. Март 2021 г.

31.03.2021 год. Отчет по чл. 71 от наредбата за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

15.03.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за сметките за СЕС и чужди средства за м.Февруари 2021 г.

01.03.2021 год. Решение №24 от 23.02.2021год. на Общински съвет Радомир, относно приема на бюджета на Община Радомир за 2021год.

12.02.2021 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства м.Януари 2021 г. 

18.01.2021год. Баланс на Община Радомир към 31.12.2019год.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства за 2019год.
Одитно становище

14.01.2021 год. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за средствата от ЕС и отчет за чужди средства на община Радомир за м.12.2020 г. 

14.12.2020 год. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките от ЕС и чужди средства за м.11

11.11.2020 год. Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета , сметките за ЕС и чужди средства за м.11

13.10.2020 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.09

14.09.2020 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.08

13.08.2020 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства към 31.07.2020 г.


30.07.2020 год. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, за сметките на СЕС и чужди средства към 30.06.2020 г.


28.07.2020 год. Покана за публично обсъждане на отчет за  изпълнението на бюджета на Община Радомир  за 2019 г.
                           Материали за обществено обсъждане
                           Приложение

10.06.2020 год. Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.05.2020 г.

12.05.2020 год. Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства към 30.04.2020 г.

16.04.2020 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за СЕС и отчет за чужди средства към 31.03.2020 г.

12.03.2020 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м. Февруари 2020 г.

13.02.2020 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за СЕС и отчет за чужди средства за м.Януари 2020 г.

07.02.2020 год. БЮДЖЕТ 2020 ГОД. НА ОБЩИНА РАДОМИР

13.01.2020 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за СЕС за м.12.2019 г.

13.01.2020 год. 
Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на община Радомир за 2020 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината и те трябва да се вземат с активното Ви участие. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Радомир Пламен Алексиев  кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни на 20.01.2020 г. /понеделник/  от 11:00 часа в зала – партер  на общината на публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г. на Община Радомир.
Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtinaradomir@abv.bg, както и в деловодството на общината, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Очакваме Ви!

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИ-БЮДЖЕТ 2020 год.
РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ-БЮДЖЕТ 2020 год.
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА-БЮДЖЕТ 2020 год.12.12.2019 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за СЕС за м.11.2019 г.

13.11.2019 год. Отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м.10.2019 г.

28.10.2019 год. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, отчети на сметките за СЕС и отчет за чужди средства към 30.09.2019 г.

11.10.2019 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета , отчети на сметките за СЕС и отчет за чужди средства за м.09.2019 г.

10.09.2019 год. Отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за СЕС за м.08.2019 г.

12.08.2019 год. Отчети за касовото изпълнение на бюджета и сметките за СЕС за м.07.2019 г.

19.07.2019 год. Тримесечен отчети за касовото изпълнение на бюджета, Отчети за СЕС и отчет за чужди средства към 30.06.2019 г. 

17.06.2019 год. Отчет за приходите и разходите 2018
                           Баланс 2018
                           Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2018 год.
                           Одитно становище 2018

12.06.2019 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2019 г.

14.05.2019 год. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за средствата за СЕС и чужди средства за м.Април 2019 г.

02.05.2019 год. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, Отчет за средствата от ЕС и Отчет за чужди средства за I-во тримесечие на 2019 г.

12.03.2019 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г.

20.02.2019 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.

19.02.2019 год. БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2019 год., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №12 ОТ 29.01.2019 год. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР
                           СПРАВКИ КЪМ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2019 год.

14.01.2019 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

14.12.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.

14.11.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.

06.11.2018 год. Отчет за приходите и разходите на Община Радомир към 31.12.2017г.
                           Баланс на Община Радомир към 31.12.2017 г.
                           Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.
                           Одитно становище

06.11.2018 год. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, отчети на сметките за СЕС и чужди средства към 30.09.2018г.

13.09.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 г.

14.08.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 г.

02.08.2018 год. Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, отчет на сметките за СЕС и отчет за чужди средства към 30.06.2018г.

11.06.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018 г.

16.05.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 г.

16.04.2018 год. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2018 Г.

16.04.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 г.

15.03.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 г.


15.02.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г.


13.02.2018 год. БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018 год., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №5 ОТ 30.01.2018 год. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР
                           СПРАВКИ КЪМ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018 год.


16.01.2018 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 г.


13.12.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 г.


13.11.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 г.


12.10.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 г.


11.09.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 г.


09.09.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 г.


25.07.2017 год. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА


11.07.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2017 г.


09.06.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017 г.


10.05.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 г.


24.04.2017 год. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА


10.04.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2017 г.


08.03.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 г.


06.03.2017 год. БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР /ПЛАН-ГРАФИК/ За разработване на бюджетна процедура за 2018 г. и средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018 г. - 2020 г. на Община Радомир


10.02.2017 год. РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДОМИР ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ 2017 г. И ПРИЛОЖЕНИ СПРАВКИ


10.02.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТ ЗА СЕС МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 г.


20.01.2017 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД.22.12.2016 год.  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОД.
Справки към проект на бюджет 2017 год.
ПРИХОДИ
РАЗХОДИ


19.12.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОД.
                         ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 2016 ГОД.
                         ОДИТЕН ДОКЛАД
                  СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
                         СБОРЕН БАЛАНС 2016
                         СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2016 ГОД.


18.11.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОД.


19.10.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД.


16.09.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОД.


24.08.2016 год. БАЛАНС НА ОБЩИНА РАДОМИР КЪМ 31.12.2015 Г.
                          ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР КЪМ 31.12.2015 Г.
                          ОДИТНО СТАНОВИЩЕ


18.08.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 ГОД.


15.07.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОД.


15.06.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ МАЙ 2016 ГОД.


16.05.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОД.


15.04.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОД.


17.03.2016 год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОД.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справки към проектна бюджет 2016год. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
18.05.2015год. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СЕС КЪМ 31.12.2014 ГОД.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.09.2014год. Информация за текущото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Радомир към 30.06.2014 год.
 
 
 
 
 
 
17.04.2014год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ М. МАРТ

14.03.2014год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ М. ФЕВРУАРИ

11.02.2014год. Информация за бюджета на Община Радомир за 2014година

ПРИЕТ БЮДЖЕТ ЗА 2014ГОД. НА ОБЩИНА РАДОМИР
СПРАВКИ КЪМ БЮДЖЕТ 2014ГОД.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014ГОД.


19.02.2014год. МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ М. ЯНУАРИ

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства към 31.08.2022 г.zip 2 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства към 31.08.2022 г.zip"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства към 31.07.2022 г.zip 56 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства към 31.07.2022 г.zip"
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за СЕС и чужди средства към 30.06.2022 г.zip 112 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за СЕС и чужди средства към 30.06.2022 г.zip"
Отчет субсидии и компенсации 2021.PDF 190 Изтегли документ с име "Отчет субсидии и компенсации 2021.PDF"
04.zip 209 Изтегли документ с име "04.zip"
05.zip 154 Изтегли документ с име "05.zip"
chl. 71.pdf 198 Изтегли документ с име "chl. 71.pdf"
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за 1-во тримесечие на 2022 г.rar 89 Изтегли документ с име "Отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за 1-во тримесечие на 2022 г.rar"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м.Март 2022 г.rar 484 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м.Март 2022 г.rar"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.Февруари 2022 г.rar 509 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.Февруари 2022 г.rar"
Бюджет 2022.PDF 579 Изтегли документ с име "Бюджет 2022.PDF"
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от СЕС и чужди средства към 31.12.2021 г.zip 519 Изтегли документ с име "Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от СЕС и чужди средства към 31.12.2021 г.zip"
Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338 към 31.12.2020 г..PDF 753 Изтегли документ с име "Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338 към 31.12.2020 г..PDF"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за сметките за СЕС и отчет за чужди средства за м.Януари 2022 г.zip 571 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за сметките за СЕС и отчет за чужди средства за м.Януари 2022 г.zip"
Баланс към 31.12.2020 г..PDF 522 Изтегли документ с име "Баланс към 31.12.2020 г..PDF"
Одитен доклад на Сметната палата към 31.12.2020 г..pdf 861 Изтегли документ с име "Одитен доклад на Сметната палата към 31.12.2020 г..pdf"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.12.2021г..rar 694 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.12.2021г..rar"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.11.2021 г.rar 583 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.11.2021 г.rar"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м.Октомври 2021 г.zip 971 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м.Октомври 2021 г.zip"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средства за СЕС и чужди средства за м.09.2021 г.zip 1107 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средства за СЕС и чужди средства за м.09.2021 г.zip"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м.Август 2021 г.zip 1098 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата за СЕС и чужди средства за м.Август 2021 г.zip"
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за СЕС и чужди средства на община Радомир към 30.06.2021 г.zip 1431 Изтегли документ с име "Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, за сметките за СЕС и чужди средства на община Радомир към 30.06.2021 г.zip"
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м. юли.zip 1250 Изтегли документ с име "Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м. юли.zip"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.Май 2021 г.zip 1381 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.Май 2021 г.zip"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.Април 2021 г.zip 2253 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства за м.Април 2021 г.zip"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за сметките за СЕС и чужди средства за м.Март 2021 г. 1451 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за сметките за СЕС и чужди средства за м.Март 2021 г."
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за сметките за СЕС и чужди средства за м.Февруари 2021 г.zip 1344 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за сметките за СЕС и чужди средства за м.Февруари 2021 г.zip"
reshenie biudjet.pdf 1380 Изтегли документ с име "reshenie biudjet.pdf"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства м.Януари 2021 г.zip 545 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и чужди средства м.Януари 2021 г.zip"
Одитно становище.pdf 1469 Изтегли документ с име "Одитно становище.pdf"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства за 2019 год..pdf 1328 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства за 2019 год..pdf"
Баланс на Община Радомир към 31.12.2019год..pdf 1548 Изтегли документ с име "Баланс на Община Радомир към 31.12.2019год..pdf"
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за средствата от ЕС и отчет за чужди средства на община Радомир за м.12.2020 г.zip 1599 Изтегли документ с име "Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчети за средствата от ЕС и отчет за чужди средства на община Радомир за м.12.2020 г.zip"
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета , сметките за ЕС и чужди средства за м.11.zip 1241 Изтегли документ с име "Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета , сметките за ЕС и чужди средства за м.11.zip"
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките от ЕС и чужди средства за м.11.zip 1289 Изтегли документ с име "Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките от ЕС и чужди средства за м.11.zip"

Анкета