Правилници
13.07.2020 год. Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения на община Радомир

13.07.2020 год. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Радомир

2020 год.  Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинската администрация в Община Радомир

2018 год. Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на длъжностите и процесите, длъжностните права и отговорности

23.05.2018 год. Политика за поверителност и защита на личните данни в Община Радомир

2017 год. Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинската администрация в Община Радомир

03.01.2017 год. Правила за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общински съвет Радомир

08.02.2016 год. Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация
 
 
 
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?