Работно време

Работно време

 

Общинска администрация

 от понеделник до петък 

от 8:00 ч. -12:00 ч.

и

от 13:00 ч. до 17:00 ч. 

Звено за административно обслужване

 от понеделник до петък

от 8:00 ч. до 17:00 ч.

/без прекъсване/

Звено "Местни данъци и такси"

 от понеделник до петък

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

/без прекъсване/ 

Касата на Община Радомир работи с клиенти

 от понеделник до петък

от 08:00 ч. до 16:00 ч.

/без прекъсване/ 

 
 
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?