История

Дата на публикуване: 10.04.2012 11:00
Радомир е средновековен град, изграден над праисторическо, антично селище и некропол. Населението е с будно национално съзнание. Първото килийно училище в общината се открива през 1826г. в с. Радибош. В гр. Радомир учебното дело датира от 1868г.

/assets/pictures/za-rubrika-istoriq/kiliino uchilishte.png

В руско - турската война от 1877 - 1878г. вземат участие 25 опълченци от Радомирско. Последен знаменосец на Самарското знаме е Никола Корчев, родом от с. Долна Диканя, Радомирско. След освобождението знамето е донесено в гр. Радомир от установилата се тук Трета опълченска дружина и се съхранява в радомирските казарми до 1882г.

/assets/pictures/za-rubrika-istoriq/nikola_korchev.jpg

Първите десетилетия на ХХ век един от основните поминъци на местното население е бозаджийският занаят. За това в цяла България е известна шеговитата приказка, че на радомирци лявата ръка е по - дълга от дясната, разтеглила се от носенето на големите дървени кофи пълни с боза.

/assets/pictures/za-rubrika-istoriq/bozadjii.jpg

През 1918г. гр. Радомир става център на Войнишкото въстание От тук на 27.09.1918г. България за първи път е провъзгласена за република.

Днес гр. Радомир е съвременен град със свой облик, стопанска инфраструктура, природни забележителности и културни институти. На територията му работят фирми на тежкото машиностроене и химическата промишленост. В община Радомир има 13 учебни заведения, 3 детски градини, 25 читалища, 1 младежки дом, три музейни експозиции.

/assets/pictures/za-rubrika-istoriq/rr.jpg

Анкета