Административни услуги

Дата на публикуване: 21.07.2020 15:42

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РАДОМИР


На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община Радомир уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги от Общинска администрация Радомир са както следва:
Ниво на осигуреност – високо;
Средство за идентификация – квалифициран електронен подпис (КЕП).

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.
Услугите предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес:

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Анкета