Данни за общинска администрация

Дата на публикуване: 09.04.2012 21:00

 


1.    Наименование и адрес:

Община Радомир, гр.Радомир 2400, пл.”Свобода” №20,

тел. 0777/ 8 24 90,факс 0777/ 8 25 02,

www.radomir.bg, e-mail: obshtinaradomir@abv.bg

 

2.    Име на Кмет:

Пламен Станков Алексиев – Кмет

3.     Имена на Заместник – Кмет:

       Роберта Георгиева Борисова – Зам.-Кмет     

       

4.     Име на Секретар на Общината

         инж. Валентин Петров– Секретар

5. Обща численост на служителите – 85 бр., в това число:

По служебно правоотношение –  

По трудово правоотношение – 

6. Наименования на населени места и кметства в община Радомир и имена на Кметове и Кметски наместници

град Радомир - Община Радомир

с. Байкалско, с. Драгомирово - кметски наместник - Валери Цветанов Маджарски

с. Бобораци - кметски наместник - Кирил Георгиев Христов

с. Борнарево - кметски наместник - Росица Георгиева Илиева

с. Владимир - кметски наместник - Калина Благоева Паунова

с. Горна Диканя - кметски наместник - Георги Димитров Георгиев

с. Гълъбник - кметски наместник - Диана Георгиева Борисова

с. Дебели лаг - кметски наместник - Роза Методиева Кръстева

с. Долна Диканя - кметски наместник - Елинчо Йорданов Колев

с. Долни Раковец - кметски наместник - Йорданка Георгиева Атанасова

с. Дрен - Кметство - Пламен Димитров Рударски

с. Друган - Кметство - Славчо Стойчов Душков

с. Жедна - кметски наместник - Людмила Симеонова Борисова

с. Житуша - кметски наместник - Стефка Христова Георгиева

с. Извор - Кметство - Емил Стефанов Тодоров

с. Касилаг - кметски наместник - Емил Станославов Кръстев

с. Кленовик - кметски наместник - Валентин Любомиров Александров

с. Кондофрей - кметски наместник - Чавдар Иванов Новаков

с. Копаница - кметски наместник - Пламен Владимиров Александров

с. Кошарите, с. Беланица - кметски наместник - Светлана Симеонова Йорданова

с. Негованци - кметски наместник - Емил Танчев Йорданов

с. Николаево - кметски наместник - Росица Георгиева Илиева

с. Поцърненци - кметски наместник - Кирил Иванов Василев

с. Прибой - кметски наместник - Венета Иванова Иванова

с. Радибош - кметски наместник - Лозинка Методиева Томова

с. Старо село - кметски наместник - Татяна Маринова Дрехарска

с. Стефаново - кметски наместник - Веселин Иванов Василев

с. Углярци - кметски наместник - Герман Иванов Роплев

с. Червена могила - кметски наместник - Златка Георгиева Деянова

с. Чуковец - кметски наместник - Георги Сарафков Тренчев

 
 
 

Анкета