За нас

Дата на публикуване: 10.04.2012 14:42
Община Радомир е утвърдена като Община през 1999 г. с Указ №1 от 08.01.1999 г. на Президента на Република България.

/assets/pictures/Radomir/centar Radomir.jpg

Община Радомир решава въпроси от местно значение, които законът е предоставил в нейната компетентност в сферата на:
- общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
- устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
- образованието;
- здравеопазването; 
- културата;
- благоустрояването и комуналните дейности;
- социалните услуги;
- опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
- поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
- развитие на спорта, отдиха и туризма.

Всяка година на 26 октомври се празнува Димитровден – денят на град Радомир.


В Община Радомир има 32 населени места: