Концесии

Дата на публикуване: 12.08.2016 12:45

26.05.2022 год. „КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ ЯЗОВИР „СТЕФАНОВО“ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                          ОБЯВЛЕНИЕ
                          ОБОСНОВКА
 
                         ДОКУМЕНТАЦИЯ
                          ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
                          РЕШЕНИЕ
                          ДОКУМЕНТИ
                          СКИЦА
                          АОС НА ЯЗОВИР СТЕФАНОВО
 
                         ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
16.11.2020год. Актуализиран план за действие на общинските концесии на Община Радомир през периода 2019-2020год.


17.09.2020 год. "КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГИ НА ОБЕКТ ЯЗОВИР "ВЪРБИЦА"-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                            ОБЯВЛЕНИЕ
                            ОБОСНОВКА
                            ДОКУМЕНТАЦИЯ
                            ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
                            РЕШЕНИЕ
                            ДОКУМЕНТИ
                            СКИЦА
                            АОС НА ЯЗОВИР ВЪРБИЦА
23.12.2020 год. РЕШЕНИЕ


22.07.2019 год."КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГИ НА ОБЕКТ ЯЗОВИР "ВЪРБИЦА"-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                           ОБЯВЛЕНИЕ
                           ОБОСНОВКА
                           ДОКУМЕНТАЦИЯ
                           ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА
                           РЕШЕНИЕ НА КОНЦЕДЕНТА
                           ДОКУМЕНТИ
02.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ
16.09.2020 год. РЕШЕНИЕ № 668/16.09.2020 год. на Кмета на Община Радомир


25.04.2019 год. План за действие на общинските концесии на община Радомир 2019-202004.10.2016 год. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти по процедура за предоставяне на концесия за обект: „Хижа Орлите“, Община Радомир12.08.2016 год.  Съобщение за процедура за предоставяне на концесия за обект: „Хижа Орлите“, Община Радомир


 


Наименование Брой тегления
Решение 439 за откриване на процедура за яз Стефаново.pdf 30 Изтегли документ с име "Решение 439 за откриване на процедура за яз Стефаново.pdf"
Обявление на Концесия за строителство на яз. Стефаново.pdf 96 Изтегли документ с име "Обявление на Концесия за строителство на яз. Стефаново.pdf"
Документация на концесия на яз. Стефаново.pdf 44 Изтегли документ с име "Документация на концесия на яз. Стефаново.pdf"
документи относно правния статут.pdf 29 Изтегли документ с име "документи относно правния статут.pdf"
СКИЦА АГКК.pdf 28 Изтегли документ с име "СКИЦА АГКК.pdf"
Обосновка на концесия на яз. Стефаново.pdf 33 Изтегли документ с име "Обосновка на концесия на яз. Стефаново.pdf"
Образци на концесия на яз. Стефаново.docx 31 Изтегли документ с име "Образци на концесия на яз. Стефаново.docx"
Проект на Концесионен договор яз. Стефаново.pdf 36 Изтегли документ с име "Проект на Концесионен договор яз. Стефаново.pdf"
АОС.pdf 27 Изтегли документ с име "АОС.pdf"
Решение 878.pdf 760 Изтегли документ с име "Решение 878.pdf"

Анкета