Концесии

22.07.2019 год."КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГИ НА ОБЕКТ ЯЗОВИР "ВЪРБИЦА"-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
                           ОБЯВЛЕНИЕ
                           ОБОСНОВКА
                           ДОКУМЕНТАЦИЯ
                           ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА
                           РЕШЕНИЕ НА КОНЦЕДЕНТА
                           ДОКУМЕНТИ
02.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ


25.04.2019 год. План за действие на общинските концесии на община Радомир 2019-202004.10.2016 год. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти по процедура за предоставяне на концесия за обект: „Хижа Орлите“, Община Радомир12.08.2016 год.  Съобщение за процедура за предоставяне на концесия за обект: „Хижа Орлите“, Община Радомир


 

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?