Публични покани

Дата на публикуване: 20.04.2015 11:40
13.04.2016 год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на ремонтно - възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: 1. Благоустрояване на централна градска част по улица "Батенберг-гр.Радомир, 2. Основен ремонт на сградата на младежки дом - гр.Радомир, Община Радомир”
          
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  УКАЗАНИЯ
  ОБРАЗЦИ
  ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  ПРОТОКОЛ
22.06.2016 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
22.06.2016 год. ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 203.11.2015 год. СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПЕРИОДА 01.10.2015 г. - 31.10.2015 г.
13.10.2015год. Oбществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане на ІV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир и зимно поддържане на Републиканските пътища в чертите на град Радомир”
 
30.10.2015ГОД. ПРОТОКОЛ
12.11.2015год.  ДОГОВОР
 


25.08.2015год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АЛЕЯ – ПОДХОД КЪМ ПАРКИНГ НА ОБЩИНАТА, ГРАД РАДОМИР;  2. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ ПО ТРОТОАР НА УЛИЦА „ЕВЛОГИ  ГЕОРГИЕВ “, ГР. РАДОМИР“
 
30.09.2015год. ПРОТОКОЛ24.08.2015год. Относно:Абонаментно поддържане и обслужване на отоплителните инсталации на детските градини на територията на община Радомир
 
16.09.2015 год. ПРОТОКОЛ
11.11.2015 год. СКЛЮЧЕН ДОГОВОР14.08.2015 год. ОТНОСНО: ОБЯВЕНА обществена поръчка по чл.14, ал.4 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на учениците до 16-годишна възраст  до училища и децата от подготвителните групи до детските градини на територията на община Радомир през учебната 2015/2016 година”
 
08.09.2015год. ПРОТОКОЛ
 
 
22.06.2015 год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Услуги по дезинсекция на бълхи и комари /ларви и имаго/, дезакаризация /борба и унищожаване на кърлежи/ и дератизация /борба и унищожаване на гризачи/ на територията на община Радомир с подходяща техника и препарати”
 
 
07.08.2015 год.
 


03.06.2015 год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КУХНЯ И СТОЛОВА ЗА ХРАНЕНЕ В НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГЪЛЪБНИК, ОБЩИНА РАДОМИР;  2. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГЪЛЪБНИК, ОБЩИНА РАДОМИР; 3. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. РАДОМИР; 4. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР НА НУ „АРХ.ЗИНОВИЙ“, ГР. РАДОМИР; 5. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОКОЛНИ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „СЛЪНЦЕ“; ЦДГ „8-МИ МАРТ“ И ОДЗ „РАДОМИРЧЕ“, ГР. РАДОМИР; 6. РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ ОКОЛО НЕЯ В КВ.“ТРАКИЯ“, ГР. РАДОМИР; 7. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН, ГР. РАДОМИР“
 
 
12.08.2015год.
 
ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
 
ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
 
ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
 
ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
 
ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
 
ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
 
07.09.2015год.
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
 
 
 
30.04.2015год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „СМР на обект: „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване в община Радомир ”
 
 


24.04.2015год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „СМР на обект: „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване в община Радомир ” 
 
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА АОП 14:15 на 30.04.2014ГОД.
 


23.04.215год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Осъществяване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника и сигнално-охранителна дейност на обекти на Община Радомир“
 
 

17.04.2015год. ОТНОСНО: обществената поръчка: „Обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сградите на ОУ “Христо Смирненски“, НУ „Архимандрит Зиновий“, НУ „Любословие“, ОДЗ „Радомирче“, ЦДГ „Слънце“ и ЦДГ „Осми март“, съгласно Наредба №16-1594 от 13.11.2013 г.“.
 
 

  07.01.2015год. ОТНОСНО: Сключени договори  по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на ремонтно - възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: 
1. „Вертикална планировка и ремонтни дейности в парк "Бучалото" в гр. Радомир, Община Радомир” 
2. „Ремонт на покрив и колони на читалище „Отец Паисий – 1927” – с. Извор, Община Радомир” 
3. „Проект - инженеринг за пазара на ул. „Евлоги Георгиев”, гр. Радомир, Община Радомир”
 
 

27.11.2014год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "СМР на обект: ”Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в махала Левачка село Старо село, Община Радомир"
 
 

18.11.2014год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на ремонтно - възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: 
1. „Вертикална планировка и ремонтни дейности в парк "Бучалото" в гр. Радомир, Община Радомир” 
2. „Ремонт на покрив и колони на читалище „Отец Паисий – 1927” – с. Извор, Община Радомир” 
3. „Проект - инженеринг за пазара на ул. „Евлоги Георгиев”, гр. Радомир, Община Радомир”
 
 

28.10.2014год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "СМР на обект: "Ремонт и реконструкция на водопровод за село Друган, Община Радомир"
 

 


22.10.2014год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "СМР на обект: ”Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в махала Левачка село Старо село, Община Радомир"
 
 

22.10.2014год. ОТНОСНО: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "СМР на обект: "Ремонт и реконструкция на водопровод за село Друган, Община Радомир"
 
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА ОТ САЙТА НА АОП НА 27.10.2014ГОД. 
 
 
13.10.2014год. Относно: обявена обществена поръчка по реда на Глава осма "а"от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане на ІV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир”
 

 


02.10.2014год. Относно: публична покана по реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции - чуждоезиково обучение по английски език и по компютърна грамотност, организиране и провеждане на семинари за управление на стреса и на времето, комуникативни и презентативни умения“.
 
 

02.10.2014.год. Относно: Абонаментно поддържане и обслужване на отоплителните инсталации на детските градини на територията на община Радомир.
 
 

06.08.2014год.  Относно: Открита процедура с предмет: „Специализиран превоз на учениците до 16-годишна възраст  до училищата и децата от подготвителните групи до детските градини на територията на община Радомир през учебната 2014/2015 година”

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНИЯТА

 


15.05.2014год. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на планирани ремонтно - възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: 1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ДРЕН, ОБЩИНА РАДОМИР;  2. ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФАСАДА НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. ГЪЛЪБНИК, ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩЕЖИТИЕ НА СЪЩОТО; 3. ПРОЕКТ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА РАДОМИР, ГР.РАДОМИР; 4. ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКА - ГР. РАДОМИР, ОБЩИНА РАДОМИР; 5. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОДЛЕЗИ НА УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ” – ГР. РАДОМИР, ОБЩИНА РАДОМИР; 6. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – ГР. РАДОМИР – УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ”; 7. ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖАТА НА ТЕНИС КОРТ – ГР. РАДОМИР, ОБЩИНА РАДОМИР; 8. РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЙ „ВОЙНИШКО ВЪСТАНИЕ” 


Договор ремонтни работи тук
Образци тук
Публична покана за представяне на оферта тук
Публична покана тук
10.04.2014год. УКАЗАНИЯ за участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника и сигнално - охранителна дейност на обекти на Община Радомир“

УКАЗАНИЯ
ДОГОВОР
ОБРАЗЦИ03.02.2014год. УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:
        „Експлоатация и поддържане  на общинско сметище на територията на с. Кошарите, махала Петрово, община Радомир”

УКАЗАНИЯ
ДОГОВОР
ОБРАЗЦИ21.11.2013год.  Публична покана за възлагане на поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:
 „Извършване на консултантски услуги по:
- Изготвяне на анализ за икономическото и социалното състояние на община Радомир, съгласно изискванията за разработване на общински план за развитие за периода 2014- 2020г.
- Изготвяне на междинна оценка на изпълнявания общински план за развитие на община Радомир за периода 2006-2013г.
- Разработване и въвеждане на правила, процедури и методика за ефективен мониторинг и контрол за изпълнението на стратегически документи и политики от община Радомир
- Провеждане на фокус групи и обществено обсъждане;
- Разработване на план за развитие на община Радомир за периода 2014-2020г.
- Провеждане на обучения за ефективно прилагане на въведените правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации  и обучение по стратегическо планиране, в изпълнение на проект:  “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в община Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд."

УКАЗАНИЯ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ06.11.2013год. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА СГРАДИТЕ НА ОДЗ „РАДОМИРЧЕ”, ЦДГ „СЛЪНЦЕ” И ЦДГ „8-ми МАРТ”, ГРАД РАДОМИР, ОБЩИНА РАДОМИР”


УКАЗАНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 


 

28.10.2013год Инженеринг, включващ проектиране и изграждане на сградни отклонения от газозамерния пункт до котелното и вътрешни газови инсталации на ЦДГ „Слънце“, ОДЗ „Радомирче“, НУ „Архимандрит Зиновий“ и ОУ „Христо Смирненски”

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 17.10.2013год. Зимно поддържане на ІV-то класната пътна мрежа на територията на Община Радомир

ПОКАНА В АОП

УКАЗАНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 11.10.2013год. Община Радомир на основание чл. 101а,ал.2 от Закона за обществените поръчки Ви кани да представите оферта за: „Изборна изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни работи по обособени позиции” за следните обекти, както следва:

 1. Сградата накметството на с.Друган, Община Радомир,

 2.Читалище„Климент Охридски-1915“, с.Долни Раковец, Община  Радомир,

 3. Здравна служба, с.Долни Раковец, Община Радомир,

 4. Здравен дом с.Долна Диканя, Община Радомир,

 5. Читалище „Благой Гебрев-1905“, с.Друган, ОбщинаРадомир,

 6. Читалище „Никола Корчев“, с.Долна Диканя, ОбщинаРадомир,

 7. Училище „Никола Вапцаров“, с.Долни Раковец, ОбщинаРадомир,

 8. Читалище „Напредък”,с.Стефаново, Община Радомир,

 9. Кметство с.Чуковец, Община Радомир,

10. Училище „Петър Берон“ с.Друган,Община Радомир,

ПОКАНА
УКАЗАНИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


 

27.09.2013год. Абонаментно поддържане и обслужване на отоплителните инсталации на детските градини на територията на община Радомир

ПОКАНА

УКАЗАНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 


09.08.2013год. Изработване на технически инвестиционни проекти за строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на населените места –с. Извор и с. Друган, Община Радомир.

 

УКАЗАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ С.ИЗВОР

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ С.ДРУГАН

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


07.08.2013год. Мерки за публичност на първи и втори етап на проект „Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП ”Околна среда2007-2013 г.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16.

УКАЗАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ02.08.2013год. Специализиран превоз на учениците до 16-годишна възраст  до училищата и децата от подготвителните групи до детските градини на територията на община Радомир през учебната 2013/2014 година.

УКАЗАНИЯ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ21.05.2013год. Правни услуги - изготвяне на тръжни документи във връзка с  изпълнение на проект "Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на населените места в Община Радомир", изпълняван по ПРСР-мярка 321

                       Документи за попълване
16.05.2013год. Избор на изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни работи и планирани строително-монтажни дейности по обособени позиции15.05.2013год. ОДИТ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП НА ПРОЕКТ: Интегриран воден проект за град Радомир, финансиран по ОП «Околна среда2007 – 2013», Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 «Подготовкаи изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата запитейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.»,  Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект №DIR-51011119-4-16  ДОКУМЕНТИ08.04.2013год.  Покана за ремонт на местни общински пътища - оттеглена на 10.04.2013год. 17:39