Стратегически приоритети

Дата на публикуване: 10.04.2012 11:40
1. Повишаване на конкурентната способност на общинската икономика;

2. Комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната, културната, спортната и бизнес инфраструктура, на територията на Общината;

3. Подобряване на жизнената среда и качеството на живот в Общината;

4. Укрепване на административния капацитет и подобряване на организацията и управлението на Общината и процесите за реализация на Стратегическата програма.


Анкета