Обучение и обучителни материали за СИК/ПСИК

Попълване на примерен секционен протокол в СИК с хартиено гласуване в страната - Приложение № 97-НС-х

Попълване на примерен секционен протокол в СИК с машинно гласуване в страната - Приложение № 97-НС-хм

Тест 1 за попълване на протокол на СИК

Тест 2 за попълване на протокол на СИК с машинно гласуване

1. Действия на СИК след приключване на гласуването

Попълване на черновата на протокола в частта преди отваряне на избирателната кутия – СИК в страната

2. Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за изборите на народни представители
Указания за работа с машини за гласуване на СИК
На 28 март 2021 г. /неделя/ ще бъдат проведени обучения на Секционните избирателни комисии /СИК/ и на Подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Радомир, както следва:
  • За СИК, находящи се в град Радомир и ПСИК от 09:00 ч. в НЧ „Напредък 1985“, гр. Радомир;
  • За СИК, находящи се в населените места (селата) в Община Радомир от 11:00 ч. в НЧ „Напредък 1985“, гр. Радомир.
Обученията ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.


Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол в страната

Действителен глас /бюлетина/ БЕЗ отбелязано предпочитание/преференция
Действителен глас /бюлетина/ С отбелязано предпочитание/преференция
Недействителен глас /бюлетина/ - 1
Недействителен глас /бюлетина/ - 2

ОБУЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

ОБУЧИТЕЛЕН КЛИП, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СИК С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ - МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СИК

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Ред за образуване на секции за гласуване с ПИК за избиратели с трайни увреждания или поставени под задължителна карантина или изолация и в лечебни заведения, социални домове
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СТРАНАТА НА 4 АПРИЛ 2021 Г. В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

БРОШУРА 1 - ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ

БРОШУРА 2 - ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ


РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 Г.:


Наименование Брой тегления
Поредност протокол СИК в страната 6 Изтегли
Действителна бюлетина БЕЗ отбелязана преференция 15 Изтегли
Действителна бюлетина С отбелязана преференция 11 Изтегли
Недействителен глас бюлетина 1 11 Изтегли
Недействителен глас бюлетина 12 Изтегли
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Ред за образуване на секции за гласуване с ПИК за избиратели с трайни увреждания или поставени под задължителна карантина или изолация и в лечебни заведения, социални домове 26 Изтегли
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Методически указания за СИК 35 Изтегли
Брошура 1 - здравен протокол 26 Изтегли
Брошура 2 - здравен протокол 18 Изтегли
Обучителен материал за машинно гласуване 26 Изтегли
Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка 29 Изтегли
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ 39 Изтегли
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ И ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ 29 Изтегли

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
51 % Complete (success)
Не ми допада :
44 % Complete (success)
Не знам :
4 % Complete (success)