COVID-19 - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на публикуване: 21.03.2020 16:48
ЗАПОВЕД № РД-01-454/21.09.2022 г. Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.09.2022 г. до 28.09.2022 г.

ЗАПОВЕД №РД-01-159/1/19.07.2022 год.
 на  Директора на РЗИ-Перник във връзка с изменение и допълнение на Заповед № РД-01-159/19.07.2022 год

ЗАПОВЕД №РД-01-23/26.01.2022 год.
 на  Директора на РЗИ-Перник във връзка с въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки на територията на област Перник, считано от 27.01.2022 до 06.02.2022 год.

ЗАПОВЕД № 944 / 17.12.2021 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Да не се приемат заявления за предоставяне на бързи и експресни услуги поради оптимизиране на персонала във връзка с извънредна обстановка, считано от 15.12.2021 год. до 31.12.2021 год.

ЗАПОВЕД № РД-01-1036/17.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-991/02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-977/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-968/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-954/19.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г. и Заповед № РД-01-874 от 26.10.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-890/03.11.2021 г.  на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 04.11.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-01-298/20.10.2021 год.
 на РЗИ-Перник във връзка с изменение на Заповед № РД-01-296/20.10.2021г. на Директора на РЗИ Перник

ЗАПОВЕД № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 21.10.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-820/08.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г. и Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-794/24.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-01-734/27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767/10.09.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-767/10.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България

ЗАПОВЕД № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-745/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г. - ОТМЕНЕНА

ЗАПОВЕД № РД-01-744/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Осъществяване на имунизационна кампания

ЗАПОВЕД № РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-712/19.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Допълване на Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. - ОТМЕНЕНА

ЗАПОВЕД № РД-01-711/18.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Осъществяване на имунизационна кампания

ЗАПОВЕД № РД-01-647/29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки от 01.08.2021г. до 31.08.2021г.  - ОТМЕНЕНА

ЗАПОВЕД № РД-01-646/29.07.2021 г.
 на Министъра на здравеопазването ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки от 01.08.2021г. до 31.08.2021г. 

ЗАПОВЕД №455 ОТ 22.06.2021
 на Кмета на община Радомир ОТНОСНО: Въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-220/08.04.2021 г.
 на Министъра на здравеопазването относно въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-194/30.03.2021 г.
 на Министъра на здравеопазването относно въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-173/18.03.2021 г
 на Министъра на здравеопазването относно въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-103 от 12.03.2021 г.
 на РЗИ Перник относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Перник.

ЗАПОВЕД № РД-01-675/25.11.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 27.11.2020-31.01.2021г.

ЗАПОВЕД № РД-01-677/25.11.2020 г.
  на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 27.11.2020-21.12.2020г.

ЗАПОВЕД №806/13.11.2020 г.  
 на Кмета на Община Радомир относно въвеждане на допълнителни мерки на територията на община Радомир считано от 13.11.2020 год. 

ЗАПОВЕД РД-01-651 от 11.11.2020 г. 
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 12.11.2020г.-30.11.2020г.

ЗАПОВЕД №780/09.11.2020 год.
 на Кмета на Община Радомир относно въвеждане на допълнителни мерки на територията на община Радомир считано от 09.11.2020 год. 

ЗАПОВЕД №РД-143/30.10.2020 г.
 на И.Д. Областен управител относно въвеждане на следните допълнителни мерки на територията на област Перник, с цел ограничаване на заболеваемостта.

ЗАПОВЕД РД-01-626 от 27.10.2020 г. 
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 29.10.2020-12.11.2020г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
 относно въведените ограничителни мерки от Областен кризисен щаб на територията на Община Радомир, считани от 00:00ч. на 24.10.2020 год.   

ЗАПОВЕД РД-01-609 от 21.10.2020 г. 
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 22.10.2020-30.11.2020г.

ЗАПОВЕД РД-01-603 от 13.10.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 08.10.2020-30.11.2020г.

ЗАПОВЕД РД-01-572 от 07.10.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 08.10.2020-30.11.2020г.

ЗАПОВЕД №632 от 01.09.2020год. на Кмета на община Радомир във връзка със Запове № РД-01-489 от 31.08.2020год. на на Министъра на здравеопазването


ЗАПОВЕД РД-01-447 от 31.07.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 01.08.20г.-31.08.20г.

ЗАПОВЕД РД-01-446 от 31.07.2020 г.   
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 01.08.20г.-31.08.20г.

ЗАПОВЕД РД-01-403 от 15.07.2020 г.  
 на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на следните противоепидемични мерки считано от 16.07.20г.-31.07.20г.


ЗАПОВЕД РД-01-405 от 15.07.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването считано от днес, 16 юли, в България без 14-дневна карантина и без PCR тест могат да влизат всички лица, които пристигат от следните трети държави: Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Мароко, Нова Зеландия, Руанда, Република Корея, Тайланд, Тунис, Източна република Уругвай и Украйна...


ЗАПОВЕД РД-01-399 от 12.07.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването считано от днес, 13 юли, се разрешават посещенията на закрито и на открито в дискотеки, пиано-барове, нощени барове и клубове при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър и при спазване на противоепидемични изисквания, съгласувани с браншовите асоциации. 

ЗАПОВЕД № РД-01-370 от 30.06.2020 г. 
 на Министъра на здравеопазването въвеждане на следните епидемични мерките, считано от 1 юли до 15 юли 2020 год...

ЗАПОВЕД №
РД-01-354 от 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването въвеждане на следните епидемични мерките, считано от 23 юни до 30 юни 2020 год...

ЗАПОВЕД №
РД-01-353 от 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването въвеждане на следните епидемични мерките, считано от 23 юни до 30 юни 2020 год...

ЗАПОВЕД № 452 от 15.06.2020 г.
 на Кмета на община Радомир относно:
Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15 юни до 30 юни 2020 год. 

ЗАПОВЕД № 398 от 01.06.2020 г.
 на Кмета на община Радомир относно:
Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 30.05.2020г. до 14.06.2020 г.:
1. Не се разрешават посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове..
2. Считано от 01.06.2020г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници... 


УКАЗАНИЯ
 от АСП относно превенция за разпространението на COVID-19 в социалните услуги.

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването, с която отпадат част от мерките, въведени заради COVID-19.

ЗАПОВЕД № 357 от 15.05.2020 год.
 на Кмета на община Радомир относно:
1. Забраняване посещенията в следните обекти на територията на община Радомир: увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения-ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници.
2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия /завимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата на територията на община Радомир...


ЗАПОВЕД № РД-01-250/05.05.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки.


ЗАПОВЕД РД-01-239/26.04.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно 
разрешава посещенията на градски паркове и градини на следните лица:
- деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;
- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.
Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните мерки. 


ЗАПОВЕД № РД-01-236/24.04.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно до 13 май, включително, всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места трябва да носят еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.).

ЗАПОВЕД № РД-01-225/20.04.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно нарежда от 21 април, да бъдат възобновени плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, съгласно чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България, женските консултации, както и плановият прием в лечебните заведения.

ЗАПОВЕД № РД-01-197/11.04.2020 г.
 на Министъра на здравеопазването относно носене на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата е задължително от 12.04.2020г.-26.04.2020г. вкл.

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА

ПИСМО
 от Министерство на здравеопазването относно ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Заповед №302/27.03.2020 год.
 на Кмета на община Радомир относно удължаване на срока на противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.

ЗАПОВЕД на здравният министър Кирил Ананиев, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Предприети мерки срещу разпространението на COV1D-19
 
            Мерките са в сила до изричната им отмяна
            ЗАПОВЕД РД-01-143/20.03.2020 Г.
            Министерството на здравеопазването разпространи заповедта на министър Кирил Ананиев, с която се въвеждат новите противоепидемични мерки в сила от 00:00 часа на 21 март 2020 г.

Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Органите на МВР трябва да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През тези пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.

            Забранява се на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.

           Заповедта трябва да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на МВР и кметовете на общини.

Директорите на областните дирекции на МВР и кметовете на общини трябва да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Новите мерки са на основание на Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение. / 


Наименование Брой тегления
zapoved_obshta_21_09_2022.pdf 53 Изтегли документ с име "zapoved_obshta_21_09_2022.pdf"
scanpage_0.pdf 253 Изтегли документ с име "scanpage_0.pdf"
ЗАПОВЕД МЕРКИ.pdf 739 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД МЕРКИ.pdf"
Zapoved 973.pdf 986 Изтегли документ с име "Zapoved 973.pdf"
Zapoved 968.pdf 1452 Изтегли документ с име "Zapoved 968.pdf"
Zapoved 977.pdf 809 Изтегли документ с име "Zapoved 977.pdf"
Zapoved 991.pdf 675 Изтегли документ с име "Zapoved 991.pdf"
Zapoved 954.pdf 967 Изтегли документ с име "Zapoved 954.pdf"
Zapoved 1036.pdf 1214 Изтегли документ с име "Zapoved 1036.pdf"
Zapoved 944.pdf 911 Изтегли документ с име "Zapoved 944.pdf"
zapoved_merki_03_11_2021.pdf 1096 Изтегли документ с име "zapoved_merki_03_11_2021.pdf"
МЕРКИ.pdf 992 Изтегли документ с име "МЕРКИ.pdf"
zapoved__rd-01-820-08102021_g.pdf 1254 Изтегли документ с име "zapoved__rd-01-820-08102021_g.pdf"
zapoved_merki_19_10_2021_2.pdf 1030 Изтегли документ с име "zapoved_merki_19_10_2021_2.pdf"
zapoved__rd-01-794-24092021_g 1116 Изтегли документ с име "zapoved__rd-01-794-24092021_g"
zapoved_vlizane_bg_10_09_2021-1.pdf 1195 Изтегли документ с име "zapoved_vlizane_bg_10_09_2021-1.pdf"
zapoved_vlizane_bg_27_08_2021-2.pdf 815 Изтегли документ с име "zapoved_vlizane_bg_27_08_2021-2.pdf"
ЗАПОВЕД РД-01-748_от_02.09.2021 г..pdf 954 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-01-748_от_02.09.2021 г..pdf"
zapoved_im_campaign_27_08_2021 399 Изтегли документ с име "zapoved_im_campaign_27_08_2021"
Заповед РД-01-745 31.08.2021 1438 Изтегли документ с име "Заповед РД-01-745 31.08.2021"
Заповед РД-01-743 31.08.2021 1019 Изтегли документ с име "Заповед РД-01-743 31.08.2021"
zapoved_merki_19_08_2021.pdf 1202 Изтегли документ с име "zapoved_merki_19_08_2021.pdf"
rd-01-711_ot_18082021.pdf 935 Изтегли документ с име "rd-01-711_ot_18082021.pdf"
rd-01-647_ot_2907202.pdf 584 Изтегли документ с име "rd-01-647_ot_2907202.pdf"
rd-01-646_ot_29072021.pdf 1269 Изтегли документ с име "rd-01-646_ot_29072021.pdf"
zapoved 455 ot 22.06.2021.pdf 953 Изтегли документ с име "zapoved 455 ot 22.06.2021.pdf"
zapoved-rd-01-220-08-04-2021.pdf 1100 Изтегли документ с име "zapoved-rd-01-220-08-04-2021.pdf"
zapowed__rd-01-194-30-03-2021.pdf 1257 Изтегли документ с име "zapowed__rd-01-194-30-03-2021.pdf"
zapoved173.pdf 1462 Изтегли документ с име "zapoved173.pdf"
scanpage_0.pdf 1460 Изтегли документ с име "scanpage_0.pdf"
РД-01-675-25.11.2020г..pdf 1942 Изтегли документ с име "РД-01-675-25.11.2020г..pdf"
RD-01-677 ot 25.11.2020.pdf 1617 Изтегли документ с име "RD-01-677 ot 25.11.2020.pdf"

Анкета