ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Дата на публикуване: 24.09.2020 15:45


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021:

Преброяване 2021 ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г.

В 00:00 ч. на 7 септември започва електронното преброяване, което ще продължи до 24:00 ч. на 17 септември.

Всеки човек, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителна карта, достъпна на адрес: www.census2021.bg .

Попълването на картата е бързо и лесно - необходими са само компютър, таблет или мобилен телефон, свързани с интернет, български документ за самоличност, ЕГН и валидна електронна поща (e-mail).

Във връзка с епидемиологичната обстановка и предвид въведените противоепидемични мерки, Ви призоваваме заедно да подходим отговорно и да подпомогнем извършването на Преброяването във възможно най-безопасна среда с грижа за здравето на населението!


21.01.2021год. Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година. Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година. Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 3 октомври 2021 година. Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на най-мащабното статистическо изследване, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. критичен момент на преброяването. Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата. Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.


09.12.2020год. Списъци с одобрените кандидати за преброители и контрольори през януари за предстоящото през януари и февруари 2021год. преброяване на населението и жилищния фонд.
Списък с одобрените кандидати за преброители
Списък с одобрените кандидати за контрольори

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Необходими документи за преброител /контрольор/

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител – word
Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител – pdf

Съгласие за обработка на лични данни
Автобиография в изисквания формат. Макет на автобиография
Копие от диплома за завършено образование.
Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи)
Документ, удостоверяващ IBAN.

Списъците с одобрените кандидати за контрольори и преброители ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Радомир, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационното табло в сградата на Община Радомир.

 

Анкета