Исторически

Дата на публикуване: 12.04.2012 12:17
Има регистрирани 142 праисторически, антични и средновековни археологически паметника

1. Музейна експозиция “ Войнишко въстание 1918 г.”

/assets/pictures/Radomir/voinishko vastanie 2.jpg

2. Постоянна изложба на оригинални възрожденски икони, старопечатна литература и църковна утвар от Радомирско

3. Архитектурен ансамбъл по северния, южния и източния фронт на централната градска част на гр. Радомир. Сградите са строени 18 - 19 век.

4. Стойова къща. Строена за жилищни нужди през 17 век. Сградата е от редките представители на възрожденската архитектура за този край. В нея е изградена етнографска експозиция “Традиционно народно облекло и тъкани от Радомирско” и ценни образци на Бусинското грънчарство.

/assets/pictures/Radomir/Stoiovata kashta.jpg

5. Църква “Св.в.м. Димитрий” строена през 1863г.

/assets/pictures/Radomir/Sv. Dimitrii.jpg

6. Комплекс късно средновековна църква “Св. Петка” и килийно училище с. Радибош.

/assets/pictures/Radomir/Sv. Petka Radibosh.jpg

Въз основа на архитектурните данни и стиловите особености на стенописите, старата част от църквата се отнася към края на 16 век. Към църквата през 1826 г. се открива първото килийно училище в Радомирско.


/assets/pictures/Radomir/radibosh kiliino uchilishte.jpg

7. Средновековна църква “Св. Богородица” с.Прибой. Стенописите на църквата са един от големите паметници на късно средновековната монументална живопис.

/assets/pictures/Radomir/Sv. Bogorodica Priboi.jpg

8.Средновековна църква “Св. Никола” с.Чуковец. Въз основа на строителната техника и обемно - плановото решение строежа на църквата се отнася към 16 - 17 век. В нея са открити средновековни стенописи, а възрожденските стенописи са дело на самоковски зографи.

  1. Исторически - Текуща страница
  2. Радомир - столицата на бозата
  3. Природни

Анкета