Природни

Дата на публикуване: 12.04.2012 12:18
1.Природен резерват “Острица”.

Намира се в централната част на Голо бърдо. Обявен е първоначално като Народен парк на 7.10.1943г. През 1961г. е прекатегоризиран в резерват. Заема площ от 1346 дка. и буферна зона от 1281 дка. В резервата е регистрирано изключително голямо разнообразие от растителни видове - 362 вида и подвида, отнасящи се към 212 рода и 56 семейства. Това представлява 12% от видовото богатство на България, 27% от родовете и 43% от всички семейства на нашата флора. Дърветата и храстите са 36 вида, а тревистите растения - 316.

/assets/pictures/Radomir/ostrica.jpg

Тук се намират ендемити - растения, чието разпространение е ограничено и реликти - растения, които са запазени само на изолирани места. В тази естествена ботаническа градина на първо място е поставено урумовото лале. Следват го българското карамфилче, метличините, сръбското звънче, кримското омайниче, орхидеите и други.


2. Природна забележителност “Янковец”

Вековна дъбова гора край село Кленовик, община Радомир с площ от 22 дка. Със Заповед №3039 от 3.10.1974г. на МГОПС в тази природна забележителност е включено находище на див божур.

/assets/pictures/Radomir/Qnkovec1.jpg

3. Природна забележителност “група вековни дървета”

Това са два цера, намиращи се в м. “Градището” на с. Чуковец. Обявена е със Заповед № 1126 от 8.12.1981г. на КОПС. С тази заповед са обявени за забележителности и 4 зимни дъба в м. “Св. Димитър” край същото село.

4. Природна забележителност водопад “Бучалото” гр. Радомир Намира се в североизточната разширена централна част на града. Естественият водопад е с височина 10 - 12 м. Отбелязан е като природна забележителност в пътеписи на Константин Иречек и Иван Вазов.

/assets/pictures/Radomir/vodopad.jpg

5. Природен феномен “ Чокльово блато” до с. Байкалско

/assets/pictures/Radomir/chokliovo blato.png

  1. Природни - Текуща страница
  2. Радомир - столицата на бозата
  3. Исторически

Анкета