Декларации за липса на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 26.05.2021 13:21

Декларации на служители на Общинска Администрация

Име

Длъжност

1

Адриана Илиева

Ст. Специалист незаконно строителство

2

Анита Хаджийска

Началник отдел ППОПК

3

Ася Радуилова

Ст. юристконсулт

4

Валентин Петров

Секретар

5

Габриела Стоянова

Ст. счетоводител

6

Георги Лилов

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

7

Даниела Анева

Началник отдел „Местни данъци и такси

8

Даниела Младенова

Гл. експерт Програми и проект

9

Даяна Кирилова

Гл. Специалист информационно обслужване

10

Денислава Богданова

Гл. специалист Информационни технологии

11

Десислава Нединска

Секретар МКБППМН

12

Десислава Николова

Гл. специалист Екология и гори

13

Димитрина Динчева

Гл. специалист ГРАО

14

Димитър Димитров

Директор дирекция СА

15

Елена Димитрова

Ст. специалист Незаконно строителств

16

Елена Петрова

Ст. специалист Устройство на територията

17

Елисавета Кирилова

Директор дирекция ФАПО

18

Емил Гърбов

Ст. специалист Незаконно строителств

19

Женя Желязкова

Ст. специалист Екология и гори

20

Ирина Богатинова

Ст. Специалист Местни данъци и такси

21

Красимир Димитров

Гл. специалист Лесовъд

22

Кристина Димитрова

Експерт Бюджет

23

Лилия Василева

Ст. експерт Програми и проект

24

Лина Любенова

Ст. инспектор приходи

25

Людмил Николов

Началник отдел КОСД

26

Магдалена Илиева

Ст. специалист Административно обслужване

27

Мариана Янева

Ст. счетоводител

28

Маринела Чаворска

Ст. счетоводител

29

Мария Благоева

Началник отдел „Финанси, Счетоводство и Бюджет“

30

Мария Манова

Ст. специалист Административно обслужване

31

Мая Георгиева

Ръководител звено „Вътрешен одит“

32

Наташа Гайдарова

Гл. счетоводител

33

Николета Стоянчева

Специалист Образование

34

Олег Тодоров

Гл. инженер

35

Първолета Александрова

Експерт Социални дейност

36

Ралица Рангелова

Ст. експерт Поръчки и конциси

37

Робертин Владимиров

Началник отдел УТ

38

Румен Крумов

Началник отдел АПО и ЧР

39

Силвия Маринова

Гл. специалист УЧР и ТЗ

40

Силвия Стоилова

Ст. специалист Устройство на територията

41

Стоянка Ваташка

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

42

Таня Попова

Ст. специалист ГРАО

43

Теодора Христова

Ст. специалист Устройство на територията

44

Цветелина Методиева

Ст. експерт приходиДекларации на кметове на кметства и кметстки наместници

1

Венета Иванова

кметски наместник с. Прибой

2

Веселин Василев

кметски наместник с. Стефаново

3

Георги Георгиев

кметски наместник с. Горна Диканя

4

Георги Тренчев

кметски наместник с. Чуковец

5

Герман Роплев

кметски наместник с. Углярци

6

Диана Борисова

кметски наместник с. Гълъбник

7

Елинчо Колев

кметски наместник с. Долна Диканя

8

Емил Йорданов

кметски наместник с. Негованци

9

Емил Кръстев

кметски наместник с. Касилаг

10

Златка Деянова

кметски наместник с. Червена могила

11

Йорданка Атанасова

кметски наместник с. Долни Раковец

12

Кирил Василев

кметски наместник с. Поцърненц

13

Кирил Христов

кметски наместник с. Бобораци

14

Людмила Борисова

кметски наместник с. Жедна

15

Роза Кръстева

кметски наместник с. Дебели лаг

16

Светлана Йорданова

кметски наместник с. Кошарите

17

Татяна Дрехарска

кметски наместник с. Старо село

18

Чавдар Новаков

кметски наместник с. Кондофрей


Наименование Брой тегления
Венета Иванова.pdf 681 Изтегли документ с име "Венета Иванова.pdf"
Веселин Василев.pdf 676 Изтегли документ с име "Веселин Василев.pdf"
Георги Георгиев.pdf 288 Изтегли документ с име "Георги Георгиев.pdf"
Георги Тренчев.pdf 868 Изтегли документ с име "Георги Тренчев.pdf"
Герман Роплев.pdf 424 Изтегли документ с име "Герман Роплев.pdf"
Диана Борисова.pdf 582 Изтегли документ с име "Диана Борисова.pdf"
Емил Йорданов.pdf 732 Изтегли документ с име "Емил Йорданов.pdf"
Елинчо Колев.pdf 657 Изтегли документ с име "Елинчо Колев.pdf"
Емил Кръстев.pdf 590 Изтегли документ с име "Емил Кръстев.pdf"
Златка Деянова.pdf 697 Изтегли документ с име "Златка Деянова.pdf"
Йорданка Атанасова.pdf 601 Изтегли документ с име "Йорданка Атанасова.pdf"
Кирил Василев.pdf 892 Изтегли документ с име "Кирил Василев.pdf"
Кирил Христов.pdf 394 Изтегли документ с име "Кирил Христов.pdf"
Людмила Борисова.pdf 619 Изтегли документ с име "Людмила Борисова.pdf"
Роза Кръстева.pdf 722 Изтегли документ с име "Роза Кръстева.pdf"
Татяна Дрехарска.pdf 800 Изтегли документ с име "Татяна Дрехарска.pdf"
Светлана Йорданова.pdf 642 Изтегли документ с име "Светлана Йорданова.pdf"
Чавдар Новаков.pdf 588 Изтегли документ с име "Чавдар Новаков.pdf"
Адриана Илиева.pdf 502 Изтегли документ с име "Адриана Илиева.pdf"
Анита Хаджийска.pdf 653 Изтегли документ с име "Анита Хаджийска.pdf"
Ася Радуилова.pdf 228 Изтегли документ с име "Ася Радуилова.pdf"
Валентин Петров.pdf 560 Изтегли документ с име "Валентин Петров.pdf"
Габриела Стоянова.pdf 467 Изтегли документ с име "Габриела Стоянова.pdf"
Даниела Анева.pdf 709 Изтегли документ с име "Даниела Анева.pdf"
Георги Лилов.pdf 299 Изтегли документ с име "Георги Лилов.pdf"
Денислава Богданова.pdf 485 Изтегли документ с име "Денислава Богданова.pdf"
Даниела Младенова.pdf 553 Изтегли документ с име "Даниела Младенова.pdf"
Даяна Кирилова.pdf 704 Изтегли документ с име "Даяна Кирилова.pdf"
Десислава Нединска.pdf 537 Изтегли документ с име "Десислава Нединска.pdf"
Десислава Николова.pdf 735 Изтегли документ с име "Десислава Николова.pdf"
Димитрина Динчева.pdf 634 Изтегли документ с име "Димитрина Динчева.pdf"
Димитър Димитров.pdf 538 Изтегли документ с име "Димитър Димитров.pdf"
Елена Петрова.pdf 600 Изтегли документ с име "Елена Петрова.pdf"
Елисавета Кирилова.pdf 687 Изтегли документ с име "Елисавета Кирилова.pdf"
Елена Димитрова.pdf 551 Изтегли документ с име "Елена Димитрова.pdf"
Емил Гърбов.pdf 878 Изтегли документ с име "Емил Гърбов.pdf"
Женя Желязкова.pdf 787 Изтегли документ с име "Женя Желязкова.pdf"
Кристина Димитрова.pdf 787 Изтегли документ с име "Кристина Димитрова.pdf"
Красимир Димитров.pdf 560 Изтегли документ с име "Красимир Димитров.pdf"
Ирина Богатинова.pdf 614 Изтегли документ с име "Ирина Богатинова.pdf"
Лина Любенова.pdf 740 Изтегли документ с име "Лина Любенова.pdf"
Лилия Василева.pdf 622 Изтегли документ с име "Лилия Василева.pdf"
Людмил Николов.pdf 585 Изтегли документ с име "Людмил Николов.pdf"
Магдалена Илиева.pdf 461 Изтегли документ с име "Магдалена Илиева.pdf"
Мариана Янева.pdf 622 Изтегли документ с име "Мариана Янева.pdf"
Маринела Чаворска.pdf 304 Изтегли документ с име "Маринела Чаворска.pdf"
Мария Благоева.pdf 890 Изтегли документ с име "Мария Благоева.pdf"
Мария Манова.pdf 355 Изтегли документ с име "Мария Манова.pdf"
Мая Георгиева.pdf 593 Изтегли документ с име "Мая Георгиева.pdf"
Николета Стоянчева.pdf 613 Изтегли документ с име "Николета Стоянчева.pdf"
Олег Тодоров.pdf 569 Изтегли документ с име "Олег Тодоров.pdf"
Наташа Гайдарова.pdf 396 Изтегли документ с име "Наташа Гайдарова.pdf"
Ралица Рангелова.pdf 508 Изтегли документ с име "Ралица Рангелова.pdf"
Първолета Александрова.pdf 386 Изтегли документ с име "Първолета Александрова.pdf"
Робертин Владимиров.pdf 594 Изтегли документ с име "Робертин Владимиров.pdf"
Силвия Маринова.pdf 516 Изтегли документ с име "Силвия Маринова.pdf"
Силвия Стоилова.pdf 642 Изтегли документ с име "Силвия Стоилова.pdf"
Румен Крумов.pdf 522 Изтегли документ с име "Румен Крумов.pdf"
Стоянка Ваташка.pdf 639 Изтегли документ с име "Стоянка Ваташка.pdf"
Таня Попова.pdf 525 Изтегли документ с име "Таня Попова.pdf"
Теодора Христова.pdf 580 Изтегли документ с име "Теодора Христова.pdf"
Цветелина Методиева.pdf 484 Изтегли документ с име "Цветелина Методиева.pdf"
  1. Декларации за липса на конфликт на интереси - Текуща страница
  2. Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
  3. Регистри

Анкета