Декларации за липса на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 26.05.2021 13:21

Декларации на служители на Общинска Администрация

Име

Длъжност

1

Адриана Илиева

Ст. Специалист незаконно строителство

2

Анита Хаджийска

Началник отдел ППОПК

3

Ася Радуилова

Ст. юристконсулт

4

Валентин Петров

Секретар

5

Габриела Стоянова

Ст. счетоводител

6

Георги Лилов

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

7

Даниела Анева

Началник отдел „Местни данъци и такси

8

Даниела Младенова

Гл. експерт Програми и проект

9

Даяна Кирилова

Гл. Специалист информационно обслужване

10

Денислава Богданова

Гл. специалист Информационни технологии

11

Десислава Нединска

Секретар МКБППМН

12

Десислава Николова

Гл. специалист Екология и гори

13

Димитрина Динчева

Гл. специалист ГРАО

14

Димитър Димитров

Директор дирекция СА

15

Елена Димитрова

Ст. специалист Незаконно строителств

16

Елена Петрова

Ст. специалист Устройство на територията

17

Елисавета Кирилова

Директор дирекция ФАПО

18

Емил Гърбов

Ст. специалист Незаконно строителств

19

Женя Желязкова

Ст. специалист Екология и гори

20

Ирина Богатинова

Ст. Специалист Местни данъци и такси

21

Красимир Димитров

Гл. специалист Лесовъд

22

Кристина Димитрова

Експерт Бюджет

23

Лилия Василева

Ст. експерт Програми и проект

24

Лина Любенова

Ст. инспектор приходи

25

Людмил Николов

Началник отдел КОСД

26

Магдалена Илиева

Ст. специалист Административно обслужване

27

Мариана Янева

Ст. счетоводител

28

Маринела Чаворска

Ст. счетоводител

29

Мария Благоева

Началник отдел „Финанси, Счетоводство и Бюджет“

30

Мария Манова

Ст. специалист Административно обслужване

31

Мая Георгиева

Ръководител звено „Вътрешен одит“

32

Наташа Гайдарова

Гл. счетоводител

33

Николета Стоянчева

Специалист Образование

34

Олег Тодоров

Гл. инженер

35

Първолета Александрова

Експерт Социални дейност

36

Ралица Рангелова

Ст. експерт Поръчки и конциси

37

Робертин Владимиров

Началник отдел УТ

38

Румен Крумов

Началник отдел АПО и ЧР

39

Силвия Маринова

Гл. специалист УЧР и ТЗ

40

Силвия Стоилова

Ст. специалист Устройство на територията

41

Стоянка Ваташка

Ст. специалист Общинска собственост и жилищно настаняване

42

Таня Попова

Ст. специалист ГРАО

43

Теодора Христова

Ст. специалист Устройство на територията

44

Цветелина Методиева

Ст. експерт приходиДекларации на кметове на кметства и кметстки наместници

1

Венета Иванова

кметски наместник с. Прибой

2

Веселин Василев

кметски наместник с. Стефаново

3

Георги Георгиев

кметски наместник с. Горна Диканя

4

Георги Тренчев

кметски наместник с. Чуковец

5

Герман Роплев

кметски наместник с. Углярци

6

Диана Борисова

кметски наместник с. Гълъбник

7

Елинчо Колев

кметски наместник с. Долна Диканя

8

Емил Йорданов

кметски наместник с. Негованци

9

Емил Кръстев

кметски наместник с. Касилаг

10

Златка Деянова

кметски наместник с. Червена могила

11

Йорданка Атанасова

кметски наместник с. Долни Раковец

12

Кирил Василев

кметски наместник с. Поцърненц

13

Кирил Христов

кметски наместник с. Бобораци

14

Людмила Борисова

кметски наместник с. Жедна

15

Роза Кръстева

кметски наместник с. Дебели лаг

16

Светлана Йорданова

кметски наместник с. Кошарите

17

Татяна Дрехарска

кметски наместник с. Старо село

18

Чавдар Новаков

кметски наместник с. Кондофрей


Наименование Брой тегления
Веселин Василев.pdf 20 Изтегли документ с име "Веселин Василев.pdf"
Венета Иванова.pdf 16 Изтегли документ с име "Венета Иванова.pdf"
Георги Тренчев.pdf 17 Изтегли документ с име "Георги Тренчев.pdf"
Георги Георгиев.pdf 14 Изтегли документ с име "Георги Георгиев.pdf"
Диана Борисова.pdf 18 Изтегли документ с име "Диана Борисова.pdf"
Герман Роплев.pdf 14 Изтегли документ с име "Герман Роплев.pdf"
Емил Йорданов.pdf 18 Изтегли документ с име "Емил Йорданов.pdf"
Елинчо Колев.pdf 14 Изтегли документ с име "Елинчо Колев.pdf"
Емил Кръстев.pdf 13 Изтегли документ с име "Емил Кръстев.pdf"
Златка Деянова.pdf 13 Изтегли документ с име "Златка Деянова.pdf"
Йорданка Атанасова.pdf 15 Изтегли документ с име "Йорданка Атанасова.pdf"
Кирил Христов.pdf 13 Изтегли документ с име "Кирил Христов.pdf"
Кирил Василев.pdf 18 Изтегли документ с име "Кирил Василев.pdf"
Роза Кръстева.pdf 18 Изтегли документ с име "Роза Кръстева.pdf"
Людмила Борисова.pdf 17 Изтегли документ с име "Людмила Борисова.pdf"
Светлана Йорданова.pdf 17 Изтегли документ с име "Светлана Йорданова.pdf"
Татяна Дрехарска.pdf 18 Изтегли документ с име "Татяна Дрехарска.pdf"
Чавдар Новаков.pdf 14 Изтегли документ с име "Чавдар Новаков.pdf"
Адриана Илиева.pdf 13 Изтегли документ с име "Адриана Илиева.pdf"
Ася Радуилова.pdf 15 Изтегли документ с име "Ася Радуилова.pdf"
Анита Хаджийска.pdf 18 Изтегли документ с име "Анита Хаджийска.pdf"
Габриела Стоянова.pdf 18 Изтегли документ с име "Габриела Стоянова.pdf"
Валентин Петров.pdf 18 Изтегли документ с име "Валентин Петров.pdf"
Георги Лилов.pdf 17 Изтегли документ с име "Георги Лилов.pdf"
Даниела Анева.pdf 17 Изтегли документ с име "Даниела Анева.pdf"
Денислава Богданова.pdf 14 Изтегли документ с име "Денислава Богданова.pdf"
Даниела Младенова.pdf 19 Изтегли документ с име "Даниела Младенова.pdf"
Даяна Кирилова.pdf 15 Изтегли документ с име "Даяна Кирилова.pdf"
Десислава Нединска.pdf 19 Изтегли документ с име "Десислава Нединска.pdf"
Десислава Николова.pdf 20 Изтегли документ с име "Десислава Николова.pdf"
Димитрина Динчева.pdf 17 Изтегли документ с име "Димитрина Динчева.pdf"
Димитър Димитров.pdf 18 Изтегли документ с име "Димитър Димитров.pdf"
Елена Димитрова.pdf 12 Изтегли документ с име "Елена Димитрова.pdf"
Елисавета Кирилова.pdf 14 Изтегли документ с име "Елисавета Кирилова.pdf"
Елена Петрова.pdf 15 Изтегли документ с име "Елена Петрова.pdf"
Емил Гърбов.pdf 25 Изтегли документ с име "Емил Гърбов.pdf"
Женя Желязкова.pdf 13 Изтегли документ с име "Женя Желязкова.pdf"
Ирина Богатинова.pdf 20 Изтегли документ с име "Ирина Богатинова.pdf"
Кристина Димитрова.pdf 19 Изтегли документ с име "Кристина Димитрова.pdf"
Красимир Димитров.pdf 17 Изтегли документ с име "Красимир Димитров.pdf"
Лилия Василева.pdf 16 Изтегли документ с име "Лилия Василева.pdf"
Лина Любенова.pdf 17 Изтегли документ с име "Лина Любенова.pdf"
Людмил Николов.pdf 15 Изтегли документ с име "Людмил Николов.pdf"
Магдалена Илиева.pdf 15 Изтегли документ с име "Магдалена Илиева.pdf"
Мария Благоева.pdf 18 Изтегли документ с име "Мария Благоева.pdf"
Маринела Чаворска.pdf 17 Изтегли документ с име "Маринела Чаворска.pdf"
Мариана Янева.pdf 15 Изтегли документ с име "Мариана Янева.pdf"
Мая Георгиева.pdf 16 Изтегли документ с име "Мая Георгиева.pdf"
Мария Манова.pdf 13 Изтегли документ с име "Мария Манова.pdf"
Николета Стоянчева.pdf 16 Изтегли документ с име "Николета Стоянчева.pdf"
Олег Тодоров.pdf 19 Изтегли документ с име "Олег Тодоров.pdf"
Наташа Гайдарова.pdf 17 Изтегли документ с име "Наташа Гайдарова.pdf"
Първолета Александрова.pdf 15 Изтегли документ с име "Първолета Александрова.pdf"
Ралица Рангелова.pdf 16 Изтегли документ с име "Ралица Рангелова.pdf"
Робертин Владимиров.pdf 18 Изтегли документ с име "Робертин Владимиров.pdf"
Румен Крумов.pdf 16 Изтегли документ с име "Румен Крумов.pdf"
Силвия Стоилова.pdf 16 Изтегли документ с име "Силвия Стоилова.pdf"
Силвия Маринова.pdf 14 Изтегли документ с име "Силвия Маринова.pdf"
Стоянка Ваташка.pdf 14 Изтегли документ с име "Стоянка Ваташка.pdf"
Таня Попова.pdf 16 Изтегли документ с име "Таня Попова.pdf"
Цветелина Методиева.pdf 14 Изтегли документ с име "Цветелина Методиева.pdf"
Теодора Христова.pdf 12 Изтегли документ с име "Теодора Христова.pdf"
  1. Декларации за липса на конфликт на интереси - Текуща страница
  2. Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ
  3. Регистри

Анкета