Регистри

Дата на публикуване: 21.09.2017 07:00
РЕГИСТЪР на ПУП-ПРЗ за 2022

РЕГИСТЪР на ПУП-ПРЗ за 2021

РЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на територията на община Радомир

Публичен регистър на издадените УВЕ съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ на територията на Община Радомир

Публичен регистър на издадените РС съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ на територията на Община Радомир

Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2022 г.


Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2021 г.

Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Радомир за 2020 год.

РЕГИСТЪР  на съоръженията за минерални води-изключителна държавна собственост, сторанисвани от община Радомир.


Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Радомир за 2018 год.

РЕГИСТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Радoмир


Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Радомир за 2019 год.

 


Наименование Брой тегления
Публичен регистър на РС-Община Радомир.xlsx 106 Изтегли документ с име "Публичен регистър на РС-Община Радомир.xlsx"
Публичен регистър на УВЕ-Община Радомир Копие.xlsx 89 Изтегли документ с име "Публичен регистър на УВЕ-Община Радомир Копие.xlsx"
2022.xls 280 Изтегли документ с име "2022.xls"
2019.xls 407 Изтегли документ с име "2019.xls"
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Радомир.docx 343 Изтегли документ с име "Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Радомир.docx"
Регистър на издадените УВЕ съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ на територията на Община Радомир.xlsx 211 Изтегли документ с име "Регистър на издадените УВЕ съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ на територията на Община Радомир.xlsx"
Публичен регистър на РС-Община Радомир.xlsx 357 Изтегли документ с име "Публичен регистър на РС-Община Радомир.xlsx"
Регистър на издадените РС съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ на територията на Община Радомир.pdf 338 Изтегли документ с име "Регистър на издадените РС съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ на територията на Община Радомир.pdf"
регистър.pdf 554 Изтегли документ с име "регистър.pdf"
Регистър на издадените РС съгласно чл 5.pdf 771 Изтегли документ с име "Регистър на издадените РС съгласно чл 5.pdf"
Регистър на издадените УВЕ съгласно чл 5.pdf 502 Изтегли документ с име "Регистър на издадените УВЕ съгласно чл 5.pdf"
Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2022 г..pdf 982 Изтегли документ с име "Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2022 г..pdf"
Registar na sdruzeniata na sobstvenici.pdf 1018 Изтегли документ с име "Registar na sdruzeniata na sobstvenici.pdf"
Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2021 г..docx 1494 Изтегли документ с име "Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2021 г..docx"