Регистри

Дата на публикуване: 21.09.2017 07:00
Публичен регистър на издадените УВЕ съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ на територията на Община Радомир

Публичен регистър на издадените РС съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ на територията на Община Радомир

Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2022 г.


Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2021 г.

Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Радомир за 2020 год.

РЕГИСТЪР  на съоръженията за минерални води-изключителна държавна собственост, сторанисвани от община Радомир.


Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Радомир за 2018 год.

РЕГИСТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Радoмир


Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Радомир за 2019 год.

 


Наименование Брой тегления
Регистър на издадените РС съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ .pdf 2 Изтегли документ с име "Регистър на издадените РС съгласно чл.5, ал.5 от ЗУТ .pdf"
Регистър на издадените РС съгласно чл 5.pdf 3 Изтегли документ с име "Регистър на издадените РС съгласно чл 5.pdf"
Регистър на издадените УВЕ съгласно чл 5.pdf 4 Изтегли документ с име "Регистър на издадените УВЕ съгласно чл 5.pdf"
Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2022 г..pdf 166 Изтегли документ с име "Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2022 г..pdf"
Registar na sdruzeniata na sobstvenici.pdf 155 Изтегли документ с име "Registar na sdruzeniata na sobstvenici.pdf"
Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2021 г..docx 231 Изтегли документ с име "Публичен регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на община Радомир за 2021 г..docx"

Анкета