ЗАПОВЕДИ

Дата на публикуване: 23.09.2021 10:00
05.11.2021 год. ЗАПОВЕД № 820/05.11.2021 г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО забраняване продажбата на спиртни напитки за периода от 20:00ч. на 13.11.2021г. до 20:00ч. на 14.11.2021г.

18.10.2021 год. ЗАПОВЕД № 746/14.10.2021 г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Определяне на СИК № 143600016 /ОУ "Христо Смирненски" гр. Радомир/ за секция, в която да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

18.10.2021 год. ЗАПОВЕД № 747/14.10.2021 г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Определяне на места за поставяне на агитационни материали от политическите партии, коалиции и инициативни комитети

23.09.2021 год. ЗАПОВЕД № 692/17.09.2021 г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент и народно събрание на 14 ноември 2021 г.

23.09.2021 год. ЗАПОВЕД № 693/17.09.2021 г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Утвърждаване номерацията на избирателните секции с повече от едно населено място в Община Радомир

23.09.2021 год. ЗАПОВЕД № 694/17.09.2021 г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции в Община Радомир за избори за президент и вицепрезидент и народно събрание на 14 ноември 2021 г. и утвърждаване на номерата на избирателните секции в Община Радомир, техния обхват и адресите им
                         
                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Номера и адреси на избирателните секции в Община Радомир

                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Обхват на избирателните секции в Община Радомир

  1. ЗАПОВЕДИ - Текуща страница
  2. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
  3. СЪОБЩЕНИЯ

Анкета