СЪОБЩЕНИЯ

Дата на публикуване: 23.09.2021 10:01ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

 • За СИК, находящи се в населените места (селата) в Община Радомир (от СИК №143600019 до СИК №143600033 включително и от СИК №143600035 до СИК №143600050 включително) - 13.11.2021 г. /СЪБОТА/ в 12:00 ч. в сградата на Община Радомир;

 • За СИК, находящи се в град Радомир (от СИК №143600001 до СИК №143600018 включително, СИК №143600051 и ПСИК №143600053) - 13.11.2021 г. /СЪБОТА/ в 16:00 ч. в сградата на Община Радомир.ю


В периода 1 - 14 ноември избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация могат да подадат заявление за вписване в списъка и гласуване с подвижна избирателна кутия за карантинирани по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявлението (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация) се подава по един от следните начини:

 • саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на община Радомир или до кмета/кметския наместник на съответното населено място от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или на следните e-mail адреси: obshtinaradomir@abv.bg или radomir@radomir.bg , КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БЪДЕ ПОСОЧЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА!
 • чрез интернет страницата на ЦИК: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/  без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Подвижна секция за гласуване на карантинирани лица ще бъде сформирана при минимум 7 подадени заявления в срок до 10.11.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

ЗАЯВЛЕНИЕ - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК


СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., РИК Перник организира обучителна и разяснителна кампания с машини за гласуване с инсталирана демоверсия. Жителите на общината ще могат да тестват машините за гласуване по следния график:
• 30.10.2021 год. /събота/ от 9:00 ч. до 15:00 ч. - гр. Радомир, пл. "Свобода";
• 07.11.2021 год. /неделя/ от 9:00 ч. до 12:00 ч. - с. Извор;
• 07.11.2021 год. /неделя/ от 13:00 ч. до 15:00 ч. - с. Дрен.


Уведомяваме Ви, че съгласно ЗАПОВЕД № 746/14.10.2021 г. на Кмета на Община Радомир избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да упражнят своето право на глас в СИК №143600016 /ОУ "Христо Смирненски" гр. Радомир/.
До 11:00 ч. на 14.11.2021 г. /изборния ден/ всички гореспоменати избиратели могат да направят заявка за помощ при придвижване /превоз/ до съответната избирателна секция на тел. 0882 477 677.

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., избирателите могат да правят справки в страницата на Главна дирекция  „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството  http://www.grao.bg/elections/, както следва:
 • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване;
 • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/ ;
 • Чрез мобилен и стационарен телефон на 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.
 
В Община Радомир "Център за административно обслужване", могат да бъдат заявени следните услуги:
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес /чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс/. Заявлението /Приложение № 30 – ПВР/НС/ може да бъде подадено до 30 октомври 2021 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес /чл. 36 от Изборния кодекс/. Подвижна избирателна секция се образува при наличие на не по-малко от 10 избиратели подали заявление /чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс/. Заявлението /Приложение № 39 – ПВР/НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Краен срок за подаване 30 октомври 2021 г. При условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, срокът за подаване на заявление за включване в секцията се удължава до 8 ноември 2021 г.
 • Кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /чл. 34, ал. 1-3 от Изборния кодекс/. Към заявлението /Приложение № 34 – ПВР/НС/ се прилага един от следните документи – удостоверение за регистриран кандидат за президент или вицепрезидент, удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, копие от удостоверението за назначен член на РИК. Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Краен срок за подаване 30 октомври 2021 г.
 
За справки и допълнителна информация, може да се обръщате към отдел „Гражданска регистрация“ при Община Радомир, телефон за връзка 0777/ 81 965.


СИМУЛАТОР ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ - 14.11.2021 г.


ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ
ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯГЛАСУВАНЕ С МАШИНАКАК ДА ГЛАСУВАШ С МАШИНА - СТЪПКА ПО СТЪПКА
04.10.2021  год. ПОКАНА

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Уведомяваме Ви, че консултациите по определяне квотите на участие, длъжностите  и съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на Община Радомир във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., ще бъдат проведени на 08.10.2021 г. (петък) от 17:00 ч.  в Ритуалната зала в сградата на Община Радомир (адрес: град Радомир, пл. „Свобода“ №20).

Наименование Брой тегления
заявление.doc 146 Изтегли документ с име "заявление.doc"
dok. karantinirani.pdf 163 Изтегли документ с име "dok. karantinirani.pdf"
Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc 161 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc 165 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc 174 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc"
Pokana_konsultacii_08.10.2021 177 Изтегли документ с име "Pokana_konsultacii_08.10.2021"
 1. СЪОБЩЕНИЯ - Текуща страница
 2. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
 3. ЗАПОВЕДИ

Анкета