СЪОБЩЕНИЯ

Дата на публикуване: 23.09.2021 10:01


Уведомяваме Ви, че съгласно ЗАПОВЕД № 746/14.10.2021 г. на Кмета на Община Радомир избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да упражнят своето право на глас в СИК №143600016 /ОУ "Христо Смирненски" гр. Радомир/.
До 11:00 ч. на 14.11.2021 г. /изборния ден/ всички гореспоменати избиратели могат да направят заявка за помощ при придвижване /превоз/ до съответната избирателна секция на тел. 0882 477 677.

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., избирателите могат да правят справки в страницата на Главна дирекция  „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството  http://www.grao.bg/elections/, както следва:
  • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване;
  • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/ ;
  • Чрез мобилен и стационарен телефон на 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.
 
В Община Радомир "Център за административно обслужване", могат да бъдат заявени следните услуги:
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес /чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс/. Заявлението /Приложение № 30 – ПВР/НС/ може да бъде подадено до 30 октомври 2021 г.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес /чл. 36 от Изборния кодекс/. Подвижна избирателна секция се образува при наличие на не по-малко от 10 избиратели подали заявление /чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс/. Заявлението /Приложение № 39 – ПВР/НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Краен срок за подаване 30 октомври 2021 г. При условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, срокът за подаване на заявление за включване в секцията се удължава до 8 ноември 2021 г.
  • Кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /чл. 34, ал. 1-3 от Изборния кодекс/. Към заявлението /Приложение № 34 – ПВР/НС/ се прилага един от следните документи – удостоверение за регистриран кандидат за президент или вицепрезидент, удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, копие от удостоверението за назначен член на РИК. Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Краен срок за подаване 30 октомври 2021 г.
 
За справки и допълнителна информация, може да се обръщате към отдел „Гражданска регистрация“ при Община Радомир, телефон за връзка 0777/ 81 965.

04.10.2021  год. ПОКАНА

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Уведомяваме Ви, че консултациите по определяне квотите на участие, длъжностите  и съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на Община Радомир във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., ще бъдат проведени на 08.10.2021 г. (петък) от 17:00 ч.  в Ритуалната зала в сградата на Община Радомир (адрес: град Радомир, пл. „Свобода“ №20).

Наименование Брой тегления
Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc"
Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc"
Pokana_konsultacii_08.10.2021 5 Изтегли документ с име "Pokana_konsultacii_08.10.2021"
  1. СЪОБЩЕНИЯ - Текуща страница
  2. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
  3. ЗАПОВЕДИ

Анкета